Po mém dobrovolnickém roce mi bude chybět Currywurst

8. 1. 2019

Možná si ještě vzpomínáte, že jsem na konci října 2018 byla ve Výmaru. V tomto historickém městě jsem poznala mnoho nových lidí - celkem 22 nových tváří. Když jsme se všichni po našem společně stráveném týdnu loučili, říkali jsme si, že bude obtížné se znovu sejít v tak hojném počtu, jelikož každý z nás dělá dobrovolnou službu v jiném městě. Ale víte co? Nám se to podařilo. A sice sedm z nás všech účastníků se rozhodlo, že pojedeme společně do Norimberku a navštívíme proslulé norimberské vánoční trhy.

Vy všichni už toho o mně, o našem projektu ahoj.info a celkově o životě v Řeznu víte celkem hodně. A proto bych vám chtěla ukázat dobrovolnou službu, učení se němčiny a celkově život v Německu z jiné perspektivy. Z Elmy perspektivy. Elma je jedna z těch sedmi dobrovolnic, s kterou jsem se v Norimberku viděla a nyní si můžete přečíst její dosavadní zkušenosti z Německa.

Pro začátek - mohla by ses nám krátce představit?
Jmenuji se Elma Nevala. Devatenáctiletá dobrovolnice pocházející z Pori, Finska.

Proč ses rozhodla vyjet do Německa na dobrovolnou službu?
Minulý rok jsem odmaturovala a nevěděla jsem, co bych chtěla studovat. Řekla jsem si, že strávit jeden rok v Německu, není tak špatný nápad. Můžu si tak zlepšit svoji němčinu a rozmyslet si, co chci v budoucnu dělat.

Jaká je náplň tvé práce?
Pracuji ve vícegeneračním domě v Johannesbergu (Dolní Franky). Řídím mikrobus a odvážím lidi na obědy a na nákupy. Také pracuji ve školce a v družině.

Přihodilo se Ti něco vtipného/zajímavého během práce s dětmi?
(Elma přemýšlí) Bylo to na den Mikuláše. Aby se děti setkaly s Mikulášem, šli jsme společně s dalšími vychovatelkami a přibližně 80 dětmi na jedno obrovské pole. Představ si - jedno velké pole uprostřed ničeho, kde stojím já spolu s 80 dětmi. A žádný Mikuláš. A tak jsme čekali. Po 20 minutách čekání stále žádný Mikuláš. Pak zničehonic - přijíždí záchranné vozidlo, z kterého pak vystoupí Mikuláš s doprovázejícím čertem. Neptej se mě, proč přijeli v záchranném vozidle. Nemám totiž tušení. Bylo to neuvěřitelně legrační.

Co je pro Tebe nejtěžší, když mluvíš německy?
Německá gramatika mi přijde celkem dost složitá a mám se stále co učit. A zvlášť v Bavorsku je němčina o dost jiná než ta, kterou jsem se učila ve škole.

V čem se Německo hodně liší s tím, na co jsi zvyklá ve Finsku?
V Německu mi přijdou lidé více otevřenější. Jsou více hovornější a více objímají.
A další věc, která se liší - tady žiju na malé vesnici, která je celkem nábožensky založená. Je to o mnohem rozdílnější než na co jsem zvyklá ve Finsku, protože v Pori nejsou obyvatelé tolik věřící.

Po čem se Ti nejvíce stýská?
Samozřejmě mi chybí moji přátelé a rodina, ale taky sauny a finské chladné počasí.

A po čem se Ti naopak bude stýskat, až se vrátíš zpět?
Budou mi chybět lidé, které jsem tu poznala. A Currywurst.

Děkuju za Tvoji otevřenost a ať se Ti i nadále daří v Tvém dobrovolném roce.

Tami

Nach meinem Freiwilligendienst werde ich Currywurst vermissen

8. 1. 2019

Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich Ende Oktober 2018 in Weimar war. In der historischen Stadt habe ich viele Leute – insgesamt 22 neue Gesichter kennengelernt. Als wir uns nach der gemeinsame Woche verabschiedet haben, dachten wir, es wird schwierig, uns wieder zu treffen, weil wir alle unseren Freiwilligendienst in unterschiedlichen Städten machen. Aber wisst ihr was? Es ist uns gelungen, uns wieder zu treffen. Und zwar haben sich sieben von uns entschieden, nach Nürnberg zu fahren und gemeinsam den weltberühmten Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Ihr alle wisst schon viel über mich, über das Projekt ahoj.info und über das Leben in Regensburg. Deswegen möchte ich euch heute mittels Elma, einer der Freiwilligen, die ich in Nürnberg getroffen habe, den Freiwilligendienst, das Erlernen der deutschen Sprache und das Leben in Deutschland allgemein aus ihrer Sicht zeigen. Hierzu habe ich mit ihr ein Interview geführt. 

Zu Beginn – kannst du dich bitte kurz vorstellen?
Ich bin Elma Nevala. Eine 19-Jährige Freiwillige aus Pori, Finnland.

Warum hast du den Freiwilligendienst in Deutschland gewählt?
Ich habe mein Abitur letztes Jahr fertig gemacht und ich wusste nicht, was ich studieren möchte. Ich dachte, dass ein Jahr in Deutschland zu verbringen, wäre ein gute Idee. Ich könnte meine Deutschkenntnisse verbessern und überlegen, was ich in der Zukunft machen soll.

Was ist der Inhalt deiner Arbeit?
Ich arbeite bei dem Mehrgenerationenhaus in Johannesberg (im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg). Ich fahre ein Minibus und hole Leute zum Mittagessen und Einkaufen ab. Ich arbeite auch im Kindergarten und Hort.

Hast du eine lustige/interessante Geschichte während der Arbeit mit den Kindern zu erzählen?
(Elma denkt nach.) Es war am Nikolaustag. Wir sind mit den Hortkindern gegangen, um den Sankt Nikolaus zu treffen. Zusammen mit anderen Erzieherinnen und ungefähr 80 Kindern sind wir zu einem riesigen Feld gegangen. Stell dir vor – ein großes Feld, in der Mitte von nirgendwo, wo ich und 80 Kinder standen. Und kein Nikolaus. Also wir warteten. Nach 20 Minuten immer noch kein Nikolaus. Aber dann plötzlich kam der Rettungswagen an und aus dem Rettungswagen stiegen der Nikolaus zusammen mit dem Teufel aus. Frag mich nicht, warum sie mit dem Rettungswagen angekommen sind. Ich habe keine Ahnung. Es war so unglaublich komisch.

Was findest du am schwersten, wenn du auf Deutsch sprichst?
Die deutsche Grammatik finde ich ganz schwer und ich sollte auch ein bisschen mehr Wörter wissen. Hier in Bayern ist der Dialekt auch ganz anders als was ich in der Schule gelernt habe.

Was ist hier in Deutschland total anders als in Finnland?
In Deutschland sind die Leute mehr offen. Sie sprechen und umarmen sich mehr als in Finnland. Und was noch anders ist: Hier wohne ich in einem kleinen Dorf, das ganz religiös ist. Es ist sehr anders als woran ich in Finnland gewöhnt bin, weil Pori nicht so religiös ist.

Was vermisst du am meisten?
Natürlich vermisse ich meine Freunde und Familie, aber auch die Sauna und das kalte Wetter.

Und was wirst du nach deinem Freiwilligendienst vermissen?
Ich werde die Leute vermissen, die ich hier kennengelernt habe. Und Currywurst.

Vielen Dank für deine Offenheit und weiterhin alles Gute.

Tami

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Cestování Reisen Kultura Kultur News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Němčina Deutsch Studium Studium Stipendia Stipendien