Popiš svoji lásku ve dvou slovech. ... Moji co?

8. 3. 2015

„Hi, my name is Lenka“ – to je věta, fráze, kterou teď koktám denně. Občas, pro zpestření, použiji místo „my name is“ „i´m“. Na naši kolej se totiž stěhují Američani. Každý den jeden. Čtyři ještě čekáme, čtyři už jsou pohodlně zabydlení.

Kromě faktu, že je naše kolej pomalu ale jistě amerikanizována a nepřetržitě přicházejí noví lidé, nastává i naprosto opačná situace a sice, staří dobří přátelé odcházejí. Tak či onak, je to náročné. Člověk sotva zamáčkne slzu po jednom „Goodbye“ a v další minutě se snaží být milý a přátelský k lidem, kteří za sebou mají cestu přes polovinu zeměkoule.
 
Co mi pomáhá tuhle šlamastyku přežít, je neustálé dění kolem života dobrovolníka. Seminář, další seminář, cestování, kurzy,... A právě při jednom takovém semináři, kterého jsem se zúčastnila, mi byla položena od jiné účastnice tahle divná otázka: „Co je tvoje láska? Můžeš ji popsat dvěma slovy?“ ...Hmm...V tomto okamžiku začal můj mozek pracovat na plné otáčky.

Když někdo řekne slovo „láska“, okamžitě si vybavím ten zvláštní pocit létajícího hmyzu v břiše, což vlastně, podle mého názoru, vůbec není zdravé, vzhledem k všeobecnému povědomí o tom, že do břicha patří spíš věci jako ovoce, zelenina, maso, čokoláda,...A taky je ještě zima, občas dokonce mrzne – životu nebezpečné podmínky pro motýly. Nechme je tedy radši spát a koncentrujme naši pozornost na jiný typ lásky. Něco, co člověka dělá skutečně šťastným, co mu dobíjí energii, pumpuje dobrou náladu, co ho vnitřně naplňuje a z čeho se může neskutečně těšit. Aniž by měl břicho plné barevných zběsile kmitajících křidýlek a riskoval zlomené srdce.
 
U mě by to mohla být Nutella. Dělá mě šťastnou, dobíjí mě energií – ještě aby ne při množství cukru, který obsahuje – a vnitřně mě taky naplňuje, doslova. Ale mám po ní výčitky a špatné svědomí a taky zmenšuje moje oblečení. Proto ji škrtám ze seznamu.

Existuje hodně věcí, které mám ráda. Když se ale hlouběji zamyslím, miluji každý moment, když se mi něco povede, když mám důvod se zasmát, když se něco nového a užitečného naučím, když poznávám nové zajímavé lidi, když cestuji, když dostanu příležitost a prostor něco nového vymyslet, když mě něco motivuje, něco dělá silnou, když mám co vyprávět,... To všechno mi přináší pobyt tady, program Evropská dobrovolná služba a všechno, co se kolem ní točí.

Takže: „Popiš svoji lásku ve dvou slovech“ ... „Můj život tady“ ... „Neumíš počítat??“

Z Regensburku zdraví
Lenka

 

Beschreib deine Liebe in 2 Worten. … Meine was?

8. 3. 2015

„Hi, my name is Lenka“ – das ist der Satz, die Phrase, die ich jetzt täglich ausspucke. Manchmal, um ein bisschen Abwechslung zu erzielen, sage ich anstatt „my name is“ „i´m“. Es kommen nämlich Amerikaner in unser Wohnheim. Jeden Tag einer. Vier erwarten wir noch, vier haben sich schon ganz gemütlich eingelebt.

Außer der Tatsache, dass unser Wohnheim langsam aber sicher amerikanisiert wird und kontinuierlich neue Leute ankommen, gibt es auch einen Gegenfaktor und zwar den, dass die alten guten Leute weggehen. So oder so, es ist anstrengend. Einmal ist man nur einen winzigen Schritt vom Heulen nach einem „Goodbye“ entfernt und in der nächsten Minute soll man nett und freundlich zu Leuten sein, die einen Flug um die Hälfte der Welt hinter sich haben.
 
Was mir hilft, diesen Schlamassel zu überleben, ist das ständige Geschehen, das es rund ums Leben der Freiwilligen gibt. Ein Seminar, ein anderes Seminar, Reisen, Kurse besuchen, tolle Erfahrungen sammeln… Und gerade bei einem solchen Seminar, an dem ich teilgenommen habe, wurde mir von einer anderen Teilnehmerin die komische Frage gestellt: „Was ist deine Liebe? Kannst du deine Liebe in 2 Worten beschreiben?“ … Hmm… In diesem Moment begann mein Gehirn richtig zu arbeiten.
 
Wenn jemand „Liebe“ sagt, stelle ich mir das merkwürdige Gefühl mit dem fliegenden Insekt im Bauch sofort vor, was eigentlich, meiner Meinung nach, überhaupt nicht gesund ist, angesichts des allgemeinen Wissens, dass in den Bauch eher Sachen wie Gemüse, Obst, Fleisch und Schokolade passen. Und es ist noch kalt, Winter, manchmal friert es sogar noch – sehr gefährliche Bedingungen für Schmetterlinge. Lassen wir sie also lieber schlafen und konzentrieren uns auf den anderen Typ der Liebe. Etwas, was den Menschen richtig glücklich macht, was ihm Energie gibt, gute Laune einprägt, von ihn von Innen füllt und über was er sich unendlich freuen kann. Ohne den von schwingenden bunten Flügel vollen Bauch und ohne das Risiko des gebrochenen Herzens.

Bei mir könnte es die Nutella sein. Das macht mich glücklich, es pumpt mich mit Energie voll - kein Wunder bei dem riesigen Zuckergehalt- und es füllt mich von Innen, buchstäblich. Doch macht es mir ein schlechtes Gewissen und Vorwürfe und verkleinert meine Kleidung. Deshalb streiche ich sie aus der Liebe-Liste.
 
Es gibt ganz viele Dinge, die ich mag. Wenn ich aber darüber tiefer nachdenke, liebe ich jeden Moment, wenn mir etwas gelingt, wenn ich einen Grund zum Lachen habe, wenn ich etwas Neues und Nützliches lerne, wenn ich interessante Leute kennenlerne, wenn ich reise, wenn ich die Gelegenheit und den Raum bekomme, mir etwas Neues auszudenken, wenn mich etwas motiviert, etwas stärker macht, wenn ich tolle Geschichten zum Erzählen habe… Das alles bringt mir der Aufenthalt hier, mein Freiwilligendienst und alles, was mit ihm verbunden ist.  
 
Also: „Beschreib deine Liebe in 2 Worten“ … „Mein Leben hier“ … „Kannst du nicht zählen??“

Liebe Grüße aus Regensburg
Lenka

Studium Studium News News Kultura Kultur Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Stipendia Stipendien