Nabídka praxe v PRAGkontakt

1. 7. 2016

 

Uzávěrka přihlášek: 15. září 2016
Začátek praxe:  listopad 2016
Délka: nejméně 6 měsíců

Pražská pobočka Brücke/Most-Stiftung hledá německou/kého rodilou/ého mluvčí/ho na pozici praktikantky/ta.

Jako operativně aktivní nadace se angažuje projekty ve čtyřech pracovních oblastech: svět dětí a mládeže, společnost a historie, kulturní setkání a Prag kontakt pro porozumění a společnou práci mezi Německem a Českem, stejně tak ostatními zeměmi východní Evropy. Praxe  má své sídlo v pražské kanceláři Brücke/Most-Stiftung- Pragkontakt. 

Oblast působení:

Prag kontakt podporuje školní a mládežnické skupiny a jejich vedení při organizaci vzdělávacích a setkávacích jízd do Prahy a jejího okolí.
Prag kontakt by rád podporoval setkání a výměnu mládeže z Česka a skrz turistický program tak umožnil tématicky orientovanou nabídku s pedagogickým přístupem.

Oblasti působnosti praktikanta/praktikantky:

• rešerše a zpracování témat

• příprava a pomoc při práci s veřejností, dokumentace

• organizace

• péče o skupiny

• evaluace skupinových pobytů

• správa adres, administrace

 

Požadavky :

• student/ka

• zkušenosti v pedagogické oblasti a projektovém managmentu

• zájem o země střední a východní Evropy

• znalosti německého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, slovem i písmem

• dobré znalosti českého jazyka, slovem i písmem

• velmi dobré IT schopnosti, obvlášť MS Office a Internet

• dobré organizační schopnosti

• samostatná práce

• spolehlivost & odolnost vůči stresu

Pravidelně se konají jednání mezi vedoucím a praktikanten, stejně tak jako schůze celého týmu. Praktikant/ka obdrží široký rozhled do činnosti Brücke/Most- Stiftung. Vlastní nápadům a kreativitě se meze nekladou a jsou vítány! Na konci praxe obržíte jak pracovní posudek, tak smlouvu.

Krátké žádosti o místo zasílejte přes Email na adresu:

m.janouskova@bmst.eu

Pro více informací vám poslouží následující kontakt

http://www.pragkontakt.eu/index.htm

 

PRAGtikum bei PRAGkontakt

1. 7. 2016

 

Bewerbungsschluss: 15. Septemberl 2016
Praktikumsbeginn:  November 2016
Praktikumsdauer: 6 Monate

Der Zeitraum ist gegebenenfalls nach Absprache flexibel.

Die Brücke/Most-Stiftung zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenarbeit sucht eine/n deutsche/n Muttersprachler/in für ein Praktikum in Prag.

Tätigkeitsbereich:

Pragkontakt unterstützt Schüler- und Jugendgruppen und ihre Leitung bei der Organisation von Bildungs- und Begegnungsfahrten in die Stadt Prag und deren Umgebung.
Pragkontakt möchte die Begegnung und den Austausch mit Menschen aus Tschechien fördern und über ein touristisches Programm hinaus ein themenorientiertes Angebot mit pädagogischem Ansatz ermöglichen. (www.pragkontakt.eu)

Aufgabenbereiche des Praktikanten/der Praktikantin:

• Recherche und Aufarbeitung der Themen

• Vorbereitung und Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation

• Organisatorische Tätigkeiten

• Betreuung der Gruppen

• Evaluation der Gruppenaufenthalte

• Adressverwaltung, Administrationsaufgaben 

 

Anforderungen:

• Student/in

• Erfahrung im pädagogischen Bereich und im Projektmanagement

• Interesse an den Ländern Mittel- und Osteuropas

• muttersprachliche Deutschkenntnisse und gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift

• Idealerweise gute tschechische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift

• Sehr gute Kenntnisse der EDV, insbesondere im Umgang mit MS Office und Internet

• Gutes Organisationstalent

• Selbständiges Arbeiten

• Zuverlässigkeit & Belastbarkeit

Es gibt regelmäßige Besprechungen und Teamsitzungen.
Im Laufe des Praktikums erhält man einen breiten Einblick in die Tätigkeit der Brücke/Most-Stiftung. Dabei sind eigene Ideen und Kreativität erwünscht und willkommen!
Am Ende wird ein Arbeitsvertrag sowie ein Zeugnis ausgestellt.

Kurzbewerbungen bitte per Email an:

m.janouskova@bmst.eu

Für weitere Fragen steht folgender Kontakt zur Verfügung:

http://www.pragkontakt.eu/kontakt/index.htm

 

Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen News News Němčina Deutsch Studium Studium Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview