Praktikum GFPS u Evropského hlavního města kultury Plzně na letní semestr 2013/2014

21. 10. 2013

Máš zájem o praktikum v Česku spojené s poznáním české kultury a společnosti?GFPS (Organizace pro studentskou a kulturní výměnu ve střední a východní Evropě) ti nabízí praktikum v Plzni od 1.února do 30.června 2014. Budeš mít možnost pracovat tři dny v týdnu na projektu Plzeň 2015! a zbývající dny v týdnu můžeš věnovat studiu na Západočeské univerzitě v Plzni.

Tvé úkoly:
- koordinace spolupráce mezi partnery ze sousedních zemí
- podpora Junior-Teamu při organizování akcí
- pomoc s přípravou akcí
- organizační podpora mezinárodních projektů

Nabízíme ti:
- bezplatné ubytování na studentských kolejích
- měsíční stipendium ve výši 180 euro
- osobní podpora na pracovišti
- dva semináře s GFPS-stipendisty z Německa, Polska, Česka a Běloruska

Očekáváme:
- znalosti angličtiny (alespoň na úrovni B2) a češtiny (základy)
- flexibilitu, samostatnost a smysl pro týmovou spolupráci
- společenskou, kulturní a politickou angažovanost
- zkušenosti s přípravou kulturních akcí
- zájem o českou kulturu a společnost
- studium na německé vysoké nebo vyšší odborné škole

Máš zájem? Prima! Další informace ke stipendiu a výběrovému řízení najdeš na stránkách GFPS.

Uzávěrka přihlášek je 15.listopadu 2013.

GFPS-Stipendium bei der Europäischen Kulturhauptstadt Pilsen Sommersemester 2013/14

21. 10. 2013

Du hast Interesse an einem Praktikumsstipendium im Nachbarland, verbunden mit einem intensiven kennenlernen der Kultur dort? GFPS (Gemeinschaft für studentischen Ausstausch in Mittel- und Osteuropa) finanziert dir ein Praktikumsstipendium vom 1. Februar 2014 bis 30. Juni 2014 in Plzeň/Pilsen! Du bekommst die Möglichkeit drei Tage in der Woche für das Projekt Pilsen 2015, Organisationsbüro für die Europäische Kulturhauptstadt (www.plzen2015.net) zu arbeiten. Die verbleibenden zwei Tage in der Woche würdest du an der Westböhmischen Universität in Pilsen studieren. Deine Aufgaben: -       Koordinierung der Zusammenarbeit mit den Partnern aus den Nachbarländern -       Koordinierung des „Junior-Teams“ zur Unterstützung von Veranstaltungen -       Unterstützung bei der Veranstaltungsvorbereitung -       Unterstützung bei der Durchführung internationaler Projekte Was dir geboten wird: -       kostenlose Unterkunft im Studentenwohnheim -       Stipendium in Höhe von 180 Euro im Monat -       persönliche Betreuung und Unterstützung am Ausbildungsort -       zwei Seminare mit GFPS-Stipendiaten aus Deutschland, Polen, Tschechien und Belarus Was von dir erwartet wird: -       Kenntnisse des Englischen (min. Niveau B2) und Tschechischen (Grundkenntnisse) -       Teamfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit -       Gesellschaftliches, kulturelles oder politisches Engagement -       Erfahrungen in der Vorbereitung und Durchführung von Kulturveranstaltungen -       Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens -       Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule Interesse geweckt? Prima! Weitere Informationen zum Stipendium, der Auswahlkriterien und zum Bewerbungsverfahren findest Du unter: http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-praktikum Bewerbungsschluss ist der 15. November 2013!

Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Studium Studium Semináře Seminare Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen News News Němčina Deutsch