Překladatelský projekt TransStar Europa

2. 6. 2015

I v tomto jarním období pokračuje projekt TransStar Europa s novými aktivitami.

Zde naleznete malou ochutnávku z přiloženého newsletteru:

Překladatelské dílny v Praze – O hledání a nalézání slov
Od 4. do 6. června se budou na různých místech v Praze konat diskuze, čtení, koncerty, interakce a prezentace k tématům literárního překladu, které chtějí vzbudit zájem také u široké veřejnosti.

V debatě s názvem Förderpotential Ost-Mitteleuropa (Podporovaný potenciál - Středovýchodní Evropa) se 4. června na půdě Německého Velvyslanectví v Praze prostřídají zástupci podporujících institucí s podporovanými (Goethe Institut, Rakouské kulturní fórum, Německo-český fond budoucnosti, Pražský literární dům autorů německého jazyka, DAAD). Námětem jim budou politika a koncepce kulturního zprostředkovávání, akademická výměna, literární zprostředkovávání a podpora překládání.

5. června se koná na půdě Filozofické fakulty Univerzity Karlovy paralelně více akcí najednou. Jako Revoluzzer und Besservisser (voln. překlad revolucionář a vševědec) se prostřídají Matthias Jacob a Jurko Prochasko s účastníky svých překladatelských dílen o generačních a historických aspektech v překládání.

V pražském Goethe Institutu uzavře program 6. června večer plný TransSlamu?! se scénickým čtením německo-českých a česko-německých překladů. Tyto texty budou ve studentském klubu Celetná čteny účastníky překladatelských dílen projektu TransStar Europa s improvizovaným hudebním intermezzem.

O mnoho více naleznete v NEWSLETTERU TRANSSTAR EUROPA 03/2015

Další informace ohledně překladu, projektu TransStar a překladatelských dílnách naleznete zde.

TransStar Europa - Übersetzungsprojekt

2. 6. 2015

Im Hochfrühling geht es weiter mit neuen Veranstaltungen im TransStar-Übersetzungsprojekt.

Hier nur eine kleine Geschmackprobe aus dem beigefügten Newsletter:

Übersetzungswürfel in Prag – Vom Suchen und Finden der Worte
Vom 4. bis 6. Juni finden an verschiedenen Orten Prags Diskussionen, Lesungen, Konzerte, Interaktionen und Präsentationen zum literarischen Übersetzen, die breite interessierte Öffentlichkeit ansprechen wollen.

In der Debatte Förderpotential Ost-Mitteleuropa tauschen sich am 4. Juni an der Deutschen Botschaft in Prag Vertreter der Förderinstitutionen und der Geförderten (Goethe Institut, Österreichisches Kulturforum, Deutsch-tschechischer Zukunftsfonds, Prager Literaturhaus deutschsprachiger Autoren, DAAD) über die Politiken und Konzeptionen der Kulturvermittlung, des akademischen Austauschs, der Literatur-Vermittlung, der Übersetzungsförderung aus.

Am 5. Juni gibt es am Philosophicum der Karls-Universität einen Nachmittag mit mehreren Parallelveranstaltungen. Als Revoluzzer und Besserwisser tauschen sich Matthias Jacob und Jurko Prochasko mit den TeilnehmerInnen ihrer Übersetzungswerkstätten über die Generations- und Geschichtsaspekte im Übersetzen aus.

Im Prager Goethe-Institut schließt am 6. Juni das Programm der Abend TransSlam?! mit der szenischen Lesung deutsch-tschechischer und tschechisch-deutscher Übersetzungen der Werkstattteilnehmer des TransStar Europa mit improvisierten musikalischen Intermezzos im Studentenclub Celetná.

Viel mehr findet ihr in NEWSLETTER TRANSSTAR EUROPA 03/2015

Weitere Informationen rund ums Übersetzen, das Projekt TransStar und den Übersetzungswürfel finden Sie hier.

Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Stipendia Stipendien Blog Blog Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Cestování Reisen News News