Projekt „Příběhy bezpráví“

11. 10. 2016

Hledají se německé organizace pro spolupráci na projektu „Příběhy bezpráví“.

Pro projekt „Příběhy bezpráví“ hledáme německé organizace, které pracují s mladými lidmi ve věku od 14 do 20 let (v rámci školy nebo mimoškolních aktivit), a se kterými bychom mohli spolupracovat na propojení mladých lidí z České republiky a Německa v projektech zabývajících se česko-německými vztahy v průběhu 20. století.

Bližší a kontaktní údaje naleznete na: http://bit.ly/2cPjzpp

Das Projekt „Die Geschichten des Unrechts“

11. 10. 2016

Für das Projekt „Die Geschichten des Unrechts“ werden deutsche Organisationen gesucht.

Für das Projekt „Die Geschichten des Unrechts“ suchen wir deutsche Organisationen, die mit jungen Leuten (im Alter von 14 bis 20 Jahren) arbeiten (sowohl im schulischen als auch im außerschulischen Bereich). 
Mit diesen Organisationen möchten wir an der Vernetzung von jungen Leuten aus Tschechien und Deutschland arbeiten, die sich im Rahmen von Projekten mit dem Thema „Deutsch-tschechische Beziehungen im Laufe des 20. Jahrhunderts“ auseinandersetzen werden.

Näheres und Kontaktinfos finden Sie unter: http://bit.ly/2d7kEPb

News News Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Cestování Reisen Němčina Deutsch Semináře Seminare Kultura Kultur Stipendia Stipendien