Prší a prší a... prší

4. 3. 2016

Ten, kdo řekl, že život není o čekání na to, než přejde bouřka, ale o tom, naučit se tančit v dešti...ještě asi nezažil déšť v Regensburku.

Dnešní článek bude krátký. Také trošku stěžovací. Ale jeho hlavním cílem je zaznamenat moment. Chci si zapamatovat tuhle chvíli. Až bude za pár měsíců 40°C ve stínu, vzduch bude tak horký, že se ani nebude dát dýchat a zmrzlina se vám rozteče dřív, než jí stihnete zaplatit, pak si přečtu tenhle článek a budu vědět, že to počasí je i přesto vlastně nádherné.

A proč to píšu? Včera jsem se odpoledne vydala do města, spěchala jsem na schůzku a ještě jsem po cestě potřebovala hodit dopis do schránky. Co se ale (ne)povedlo? Klasický regensburský deštík (rozuměj slejvááák, voda před tebou, voda za tebou, voda vedle tebe, voda VŠUDE). 10 minut jízdy na kole způsobilo absolutní promočení až na kost, mokrý úplně všechno a pohled pro kamarádku psaný perem? No... už nebudu psát na pohledy perem. Ne ne ne. 

Takže, až bude to strašný letní horko, všichni si znovu přečtěme tento článek. A zatímco se nám bude vypařovat voda ze skleničky a pot poteče na klávesnici, budeme moct říct – to je ale nádherný počasí!
 

Kristý

Zdroj obrázku

Es regnet und regnet und... regnet

4. 3. 2016

Derjenige, der gesagt hat: „Im Leben geht es nicht darum darauf zu warten, dass der Sturm vorüber zieht, sondern zu lernen im Regen zu tanzen.“...der hat anscheinend Regen in Regensburg noch nicht erlebt.

Heutiger Beitrag ist kurz.  Aber das Ziel ist einen Moment aufzunehmen. Ich will diesen Augenblick im Gedächtnis behalten. Wenn es in ein paar Monaten 40°C im Schatten sein wird, die Luft so heiß wird, dass man sie nicht mehr atmen kann und das Eis schneller schmelzen wird, als es man beim Verkäufer bezahlen kann, dann lese ich diesen Artikel und werde wissen, dass das Wetter trotzdem eigentlich wunderschön ist.

Und warum schreibe ich das? Gestern Nachmittag habe ich mich auf den Weg in die Innenstadt gemacht, ich hatte es eilig und musste noch schnell eine Karte in den Briefkasten werfen. Was ist aber (nicht) gelungen? Der klassische Regensburger-Regen (es heißt: Reeeeegenguss, Wasser vor dir, Wasser hinter dir, Wasser neben dir, Wasser ÜBERALL). 10 Minuten Radfahren hat verursacht, dass ich nass bis auf die Knochen war, alles war durchnässt und die Postkarte für meine Freundin? Tja... ich werde nie wieder einen Kuli beim Karten-Schreiben benutzen. Nie nie nie.

Also, wenn die schreckliche Sommerhitze wiederkommt, werden wir alle diesen Artikel nochmal lesen. Und während das Wasser von unserem Glas verdampft und der Schweiß langsam auf die Tastatur tropft, dürfen wir sagen – es ist doch ein wunderschönes Wetter!
 

Kristý

Bildquelle

Blog Blog Studium Studium Kultura Kultur Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview