Půlka je za námi!

20. 3. 2015

V poslední době se mě stále častěji někdo ptá, co budu dělat po tomto roce v Regensburgu. A k tomu mi bylo řečeno, že mám počítat s tím, že od půlky mého pobytu tady budu tuhle otázku poslouchat pořád dokola. Teprve potom jsem zjistila, že už za sebou tu půlku vlastně mám. No jo! Takový malý náznak tady byl už tehdy, když jsme vypisovali místa pro nové dobrovolníky u ahoj.info. Upřímně řečeno jsme chtěli o tomto dobrovolnictví napsat něco příšerného, aby se nikdo nepřihlásil a my mohli zůstat. Čas tady utíká tak strašně rychle a my ho bohužel nemůžeme zadržet. Na to teď ale vůbec nechci myslet, a proto se raději krátce v pár heslech ohlédnu za uplynulým půlrokem.

Nastěhovat a vystěhovat – tohle jsme zmiňovali už víckrát. Na začátku úplně neznámí lidé z celého světa se stali našimi kamarády, dalo by se říct i rodinou, a ačkoli se všichni už odstěhovali, zůstanou součástí našich životů. Ale v naší kuchyni je teď taaaaaak čisto. :)

Regensburg – je teď mým druhým domovem. Pořád ještě nechápu auta prohánějící se jednosměrkami, ale už i já jezdím úzkými uličkami na kole.

Lenka a Annika – spolupráce s těmito dvěma dalšími dobrovolnicemi mě strašně baví a velmi dobře si rozumíme, i když čas od času plácáme úplné blbosti.

Cestování – od září jsem absolvovala už docela dost seminářů v různých městech. Program je sice většinou tak nabitý, že z města nevidím vůbec nic, ale přinejmenším můžu říct, že jsem tam byla.

Být spontánní – musela jsem upustit od svého dosavadního zvyku plánovat všechno dopředu. Teď mi přijde docela normální se večer rozhodnout, že další den jedeme do Salzburgu nebo o víkendu do Alp, a uskutečnit to. A k tomu se to doteď vždycky strašně hezky povedlo.

Učit se, učit se, učit se – každodenní realita. Němčina, angličtina, trošku ruštiny a španělštiny, vyplňovat žádosti, psát dopisy, naučit se zacházet s foťákem, být herečkou, malovat zdi, vařit v ne moc ideálních podmínkách, pít pivo, mít na seminářích „káva a koláč pauzu“ – některé věci jsou opravdu velmi příjemné, vést přes Skype rozhovor ve čtyřech, psát koncepty, nekoktat do telefonu, bydlet dohromady se spoustou kluků ...

Interview – na tento bod nesmím zapomenout. Který z rallyových fanoušků má příležitost nechat se na nádraží vyzvednout vicemistrem Evropy, jet s ním do kavárny, aby tam s ním udělal rozhovor, při tom ho naučit něco o diakritických znaménkách v češtině a potom si od něj nechat ukázat město.

Tak se teď na dobu po skončení dobrovolné služby pokouším nemyslet, i když se podobné myšlenky někdy do hlavy vkradou, a soustředím se víc na druhou polovinu mého pobytu tady. Bude určitě zajímavá, napínavá a dobrodružná.

Pá a zase příště

Monika

Die Hälfte ist hinter uns!

20. 3. 2015

In der letzten Zeit fragen mich die Leute immer häufiger, was ich nach diesem Jahr hier in Regensburg machen werde. Und es wurde mir auch gesagt, dass ich damit rechnen muss, dass ich diese Frage nach der Hälfte meines Aufenthalts hier immer wieder hören werde. Erst dann habe ich aber bemerkt, dass die erste Hälfte schon hinter mir liegt. Na ja! Eine Andeutung darauf  gab es hier schon damals, als wir die Stellen für die neuen ahoj.info Freiwillige ausgeschrieben haben. Ehrlich gesagt wollten wir etwas ganz Schlimmes darüber schreiben, damit sich niemand bewirbt und wir hier bleiben können. Die Zeit hier läuft zu schnell und wir können sie leider nicht anhalten. Daran will ich jetzt aber gar nicht denken und deshalb blicke ich lieber kurz in Stichwörtern auf das vergangene Halbjahr zurück.

Einziehen und wieder Ausziehen – wurde schon mehrmals erwähnt. Am Anfang unbekannte Menschen aus der ganzen Welt wurden während der 6 Monate Freunde - oder man kann auch Familie sagen – und obwohl sie wieder ausgezogen sind, bleiben sie Teil unserer Leben. Aber unsere Küche ist jetzt soooo sauber. :)

Regensburg – ist jetzt mein zweites Zuhause. Immer noch verstehe ich die Autos in Fußgängerzonen nicht, aber auch ich fahre jetzt durch die schmalen Gassen mit meinem Fahrrad.

Lenka und Annika – die Zusammenarbeit mit den zwei ahoj.info Freiwilligen macht mir wirklich Spaß und wir verstehen uns sehr gut, auch wenn wir ab und zu nur Blödsinn verzapfen.

Reisen – seit September habe ich schon ein paar Seminare in verschiedenen Städten absolviert. Das Programm ist zwar meistens so voll, dass man von der Stadt nichts sieht, aber zumindest kann ich sagen, dass ich da war.

Spontan sein – ich musste meine bisherige Gewohnheit, alles vorher zu planen, vergessen. Jetzt kommt es mir ziemlich normal vor, am Abend die Entscheidung zu treffen, dass wir am nächsten Tag nach Salzburg oder am Wochenende in die Alpen fahren und es wirklich umzusetzen. Und noch dazu ist das bisher immer sehr gelungen.

Lernen, lernen und nochmals lernen – alltägliche Realität hier. Deutsch, Englisch, ein bisschen Russisch und Spanisch, Anträge stellen, Briefe schreiben, mit der Kamera besser umgehen, Schauspielerin sein, Wände streichen, in nicht idealen Bedingungen kochen, Bier trinken, Kaffee-und-Kuchen-Pausen auf Seminaren haben – einige Sachen sind wirklich sehr angenehm -, 4-Personen-Skype-Gespräche führen, Konzepte schreiben, am Telefon nicht stammeln, mit vielen Jungen zusammen wohnen …

Interview – ein Punkt, den ich nicht vergessen kann. Welcher Rallyefan hat die Gelegenheit sich vom Vize-Europameister am Bahnhof abholen zu lassen, in ein Café mit ihm zu fahren, um da  ein Gespräch zu führen, ihm dabei etwas von tschechischen diakritischen Zeichen beizubringen und danach eine Stadtführung von ihm zu bekommen?

Also jetzt mache ich mir keine Gedanken über die Zeit nach dem Freiwilligendienst, auch wenn sie immer wieder im Hinterkopf auftauchen, sondern konzentriere mich mehr auf die zweite Hälfte meines Aufenthaltes hier. Es wird bestimmt noch interessant, spannend und abenteuerlich sein.

Pá, bis zum nächsten Mal

Monika

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Blog Blog Semináře Seminare News News Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Stipendia Stipendien