Řekni to bublinou! – česko-německý workshop

17. 3. 2016

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem a projekt Zažij Plzeň! pořádají ve dnech 29. – 30. 4. 2016 v Plzni česko-německý workshop na téma „Řekni to bublinou“ - základy tvorby komiksu. 

Možná rád/a maluješ a láká Tě strávit v Plzni dva dny společně s ostatními mladými a kreativními lidmi. Pokud ano, neváhej se přihlásit! 
Hledají se zájemci z Česka a Německa ve věku 16 – 26 let se zájmem o malování a grafiku. Akce je určena pro začátečníky, znalost češtiny a němčiny výhodou.

Se základy tvorby komiksu účastníky seznámí doc. Barbara  Šalamounová, M.A., vedoucí ateliéru Komiksu a ilustrace pro děti na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity v Plzni.

Cílem akce je na pozadí města Plzně seznámit s technikou tvorby komiksu, a to vše v prostřední skupiny mladých lidí z Česka a Německa. Z tohoto důvodu je u účastníků preferována znalost jazyka svého souseda. Nejedná se však o nutnou podmínku, stejně jako není vyžadována předchozí zkušenost s tvorbou komiksu.

Náklady na dvoudenní odborný workshop jsou pro účastníky pouze ve výši symbolického příspěvku 250 Kč za osobu. Veškeré ostatní náklady včetně stravy a ubytování jsou poskytovány zdarma. 

Přihlašovací formulář je otevřen do 13. 4. 2016 a společně s dalšími informacemi je k nalezení na: http://www.zazijplzen.eu/

Sag das mit Bubble! – Deutsch-Tschechischer Workshop

17. 3. 2016

Das Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch Tandem und das Projekt Erlebe Pilsen! veranstalten am 29. – 30.04.2016 in Pilsen einen deutsch-tschechischen Workshop zum Thema „Sag das mit Bubble“ – Grundlagen im Comiczeichnen.

Vielleicht malst du gerne und Tschechien reizt dich? Möchtest du zwei Tage in Pilsen zusammen mit anderen jungen und kreativen Leuten verbringen? Wenn ja, dann zögere nicht, dich anzumelden! Gesucht werden deutsche und tschechische Teilnehmer zwischen 16 - 26 Jahren, die Interesse an Zeichnen und Grafik haben. Der Workshop ist für Anfänger bestimmt, Deutsch- und Tschechischkenntnisse sind von Vorteil.

Die Grundlagen des Comiczeichnens wird die Dozentin M.A. Barbara Šalamounová vermitteln, sie ist Leiterin des Ateliers Comics und Illustration für Kinder an der Fakultät für Design und Kunst Ladislav Sutnar an der Universität Pilsen.

Ziel ist, dass die Teilnehmer vor dem Hintergrund der Stadt Pilsen das Comiczeichnen kennenlernen und in einem binationalen Rahmen mit jungen Leuten aus Deutschland und Tschechien kommunizieren. Aus diesem Grund ist die Kenntnis der Nachbarsprache vorteilhaft. Es handelt sich nicht um eine nötige Bedingung, ebenso wird auch nicht verlangt, dass die Teilnehmer Erfahrung im Zeichnen von Comics haben.

Kosten für den zweitägigen Fachworkshop tragen die Teilnehmer nur in Höhe des symbolischen Beitrags von 10 Euro pro Person. Alle anderen Kosten inklusive Verpflegung und Unterbringung sind gedeckt.

Das Anmeldeformular ist bis zum 13.04.2016 offen, weitere Informationen inklusive Anmeldungsformular findet ihr hier: http://www.erlebepilsen.eu/

Blog Blog Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Čeština Tschechisch Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen News News Stipendia Stipendien Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit