Roční stipendia na VŠ v Bavorsku

26. 10. 2015

Láká tě vyjet na rok do zahraničí? Zlepšit své jazykové schopnosti a poznat nové lidi? Zjistit něco víc o naší sousední zemi, než jen fakt, že tady mají rádi fotbal, pivo a preclíky? V tom případě bychom tě rádi nasměrovali na nabídku stipendií od BAYHOST.

O co jde?
•    roční stipendium na jedné z VŠ v Bavorsku – ve výši celkem 8.400,- eur na rok (měsíčně 700,- eur)

Jaké jsou předpoklady pro uchazeče?  
•    být státním příslušníkem jedné z následujících zemí: Bulharsko, Chorvatsko, Polsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Česko, Ukrajina, Maďarsko
•    v době ucházení se o stipendium mít trvalé bydliště ve vaší rodné zemi
•    být současným či bývalým studentem na jedné z VŠ v Česku (nebo ostatních zemí, viz výše) a doložit dobré studijní výsledky
•    mít dostatečnou znalost němčiny (ve výjmečném případě angličtiny) na porozumění výkladu ve vyučování a schopnost psaní vědeckých prací
•    být mladší 30 let (vztahuje se k 01. 10. 2016)
•    během období udělování stipendia být zapsán/a na jedné z bavorských VŠ v postgraduálním či doktorském studjiním plánu

Co pro to musím udělat?
•    sepsat motivační dopis, důkladně si pročíst všechny podmínky, vybrat si školu a všechno včas odeslat :-)

Dokdy se musím přihlásit?
•    Uzávěrka pro závazné přihlášky je 1. prosinec 2015 (datum doručení!)

Všechny důležité informace najdeš ZDE

Jahresstipendien an Hochschulen in Bayern

26. 10. 2015

Es lockt dich, für ein Jahr ins Ausland aufzubrechen? Deine Sprachkenntnisse zu verbessern und neue Leute kennenzulernen? Etwas mehr von unserem Nachbarn zu erfahren, als das, dass sie hier gerne Fußball, Bier und Brezeln mögen? In diesem Fall möchten wir dich zum Angebot von BAYHOST weiterleiten.

Worum geht es?
•    ein Jahresstipendium an einer Hochschule in Bayern für jährlich €8.400,- (monatl. €700,-)

Welche Voraussetzungen gibt es für Bewerber?
•    Staatsangehörigkeit eines der folgenden Länder besitzen: Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine, Ungarn
•    zum Zeitpunkt der Stipendienbewerbung einen ständigen Wohnsitz in ihrem Heimatland haben
•    zum Zeitpunkt der Stipendienbewerbung überdurchschnittliche Studienleistungen an einer Hochschule Ihres Heimatlandes nachweisen können
•    Deutsche Sprachkenntnisse nachweisen, die es ihnen möglich machen, Lehrveranstaltungen zu absolvieren und wissenschaftliche Arbeiten in deutscher Sprache zu schreiben (in bestimmten Fällen eventuell Englische Sprachkenntnisse)
•    Zum Zeitpunkt der erstmaligen Stipendienvergabe (d.h. am 01.10.2016) ihr 30. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
•    Während des Zeitraums der Gewährung des Stipendiums an einer bayerischen Hochschule ihrer Wahl in einem Aufbau - oder Promotionsstudiengang immatrikuliert sein

Was muss ich dafür tun?
•    einen Motivationsbrief schreiben, alle Bedingungen deutlich durchlesen, die Hochschule auswählen und alles rechtzeitig absenden :-)

Bis wann soll ich mich bewerben?
•    Bewerbungsschluss für Erstanträge ist der 1. Dezember 2015 (Eingangsdatum!)

Alle wichtige Informationen findest du HIER

Semináře Seminare Cestování Reisen Blog Blog Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Němčina Deutsch Kultura Kultur Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview