Roční stipendium: magisterské, nástavbové nebo doktorské studium v Bavorsku

14. 8. 2013

Bavorské státní ministerstvo pro vědu, výzkum a umění opět nabízí pro akademický rok 2014/2015 roční stipendia.

 

Určena jsou pro absolventy nižších stupňů vysokoškolského vzdělávání z Bulharska, Chorvatska, Polska, Rumunska, Ruska (novinka), Srbska, Slovenska, Česka, Ukrajiny a Maďarska. Stupendium lze použít na financování doktorského, nástavbového nebo magisterského studia na některé z bavorských státních vysokých škol. Ze žádosti o stipendium musí být jasné, že navazující studium jednoznačně a smysluplně souvisí se studiem předchozím a žadatele přiblíží k profesnímu cíli. Nejprve se uděluje na dobu jednoho roku, lze však maximálně dvakrát požádat o jeho prodloužení (celkově na tři roky).

Cílem stipendia je podpora vědecké spolupráce mezi Bavorskem a východní Evropou.

Uzávěrka přihlášek: 1. prosince 2013 (rozhoduje poštovní razítko).

Bližší informace: www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Jahresstipendium - Postgraduiertenstudium in Bayern

14. 8. 2013

Das Bayerische Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst vergibt für das Studienjahr 2014/15 erneut Jahresstipendien.

 

Geeignet sind sie für Hochschulabsolventen aus Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Russland (neu), Serbien, der Slowakei, Tschechien, der Ukraine und Ungarn. Das Stipendium dient der Finanzierung eines Promotions-, Aufbau- oder Postgraduierten-Studiums an einer staatlichen Hochschule in Bayern. Deutlich soll in der Bewerbung werden, dass das Postgraduiertenstudium sinnvoll an das erste Studium anschließt und dem beruflichen Ziel näher bringt. Es wird zunächst für ein Jahr gewährt und kann auf Antrag maximal zwei Mal (auf insgesamt drei Jahre) verlängert werden.

Mit dieser Stipendienvergabe soll die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bayern und dem östlichen Europa gefördert werden.

Die Bewerbungsfrist ist der 1. Dezember 2013 (Eingangsstempel).

Nähere Informationen: www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Erklärung: Ein postgraduales Studium ist ein Studium, das ein vorhergehendes erfolgreich abgeschlossenes Studium (in der Regel grundständiges Studium) voraussetzt.

Kultura Kultur Semináře Seminare Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Blog Blog Čeština Tschechisch Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement