Letní kurz češtiny pro cizince

10. 6. 2016

 

Léto 2016 se blíží a proto zveme všechny cizince na letní kurz češtiny, pořádaný jazykovou školou AJODA.

Místo: Jihlava/Praha
Termín: 31.7. – 19.8. 2016
Přihlašování: do 15.06.2016

 

Přednosti našich letních kurzů:

  • dlouholetá tradice
  • zkušení vyučující (z univerzit, jazykových škol a gymnázií)
  • malé skupiny (max. 8 osob)
  • flexibilní obsah a program kurzu (snažíme se co nejvíc vyjít vstříc Vašim přáním)
  • u nás se nenaučíte pouze jazyk, ale proniknete také do českého prostředí (nejen typické turistické cíle, ale také kurz vaření, kulturní večery a mnoho dalšího)

 

Kurz je určen pro:
Všechny zájemce ve věku 18 až 99 let se všemi úrovněmi českého jazyka A1-C1 – od začátečníků až po velmi pokročilé.

 

Obsah kurzu:

  • Kurz češtiny bude veden KONVERZAČNÍ FORMOU, orientován na PRAKTICKÉ POUŽITÍ JAZYKA
  • upevnění o rozšíření slovní zásoby
  • nově nabyté ZNALOSTI BUDETE MOCI HNED UPLATNIT a rozšířit a to během odpolední praktické části kurzu

 

Výuka:
5 dnů á 4 výukové jednotky = celkem 20 výukových jednotek / týden

 

Podrobnější informace a přihlášku najdete na www.ajoda.eu.

Sommersprachkurs Tschechisch

10. 6. 2016

 

Der Sommer 2016 nähert sich und deshalb sind alle zum Sommersprachkurs Tschechisch für Ausländer der Sprachschule AJODA eingeladen.

Ort: Jihlava / Prag
Termin: 31. 7. - 19. 8. 2016
Anmeldefrist: bis 15. 6. 2016

 

Vorteile der Sommerkurse:

- langjährige Tradition
- erfahrene Lehrkräfte (von Universitäten, Sprachschulen und Gymnasien)
- kleine Gruppen (max. 8 Personen)
- flexibler Kursinhalt und flexibles Kursprogramm
- nicht nur Lernen der Sprache, sondern auch Kennenlernen der tschechischen Kultur

 

Der Kurs ist bestimmt für:
Alle Interessenten im Alter von 18 bis 99 Jahre und mit allen Sprachniveaus A1-C1 – von Anfängern bis Fortgeschrittene.

 

Inhalt des Kurses:

- Tschechischkurs wird in der KONVERSATIONSFORM geführt und konzentriert sich auf das PRAKTISCHE ANWENDEN
- Festigen und Erweitern des Wortschatzes
- erworbene KENNTNISSE KÖNNEN GLEICH während des nachmittäglichen praktischen Kursteils ANWENDENUNG finden

 

Unterricht:
1 Woche / 5 Tage à 4 UE = insgesamt 20 Unterrichtseinheiten

 

Detaillierte Informationen und Anmeldeformular: www.ajoda.eu

Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Semináře Seminare Kultura Kultur Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Cestování Reisen Blog Blog Němčina Deutsch