Stáž u Nadace Brücke/Most

16. 6. 2013

Nadace Brücke/Most hledá od října 2013 pro svoji pražskou kancelář na dobu minimálně šesti měsíců praktikantku či praktikanta.

 

Stáž je součástí projektu „Pragkontakt“, probíhá v oblasti vzdělávání a setkávání. Stáž není placená.

Náplň práce:
Projekt Pragkontakt podporuje skupiny žáků, mládeže a jejich doprovod při organizaci cesty do Prahy (viz www.pragkontakt.de).

Úkoly:
• rešerše a příprava témat,
• příprava a pomoc s PR a dokumentací,
• organizační činnosti,
• podpora skupin,
• evaluace pobytů skupin,
• správa adres, administrativní úkoly.

Požadavky:
• student/ka,
• pedagogická zkušenost, zkušenost s projektovým managementem,
• zájem o střední a východní Evropu,
• němčina jako mateřský jazyk a dobré vyjadřovací schopnosti slovem i písmem,
• ideálně dobrá znalost češtiny slovem a písmem,
• pokročilá znalost práce s PC, zejména s MS Office a internetem,
• organizační talent, samostatnost.

Pracovní doba: 7 hodin denně.
Praktikant/ka má k dispozici kontaktní osobu a mentorku, která ho/ji zaučí. Mentorka a praktikant/ka se pravidelně setkávají, pravidelné jsou i porady celého týmu. S praktikantem/praktikantkou je uzavřena pracovní smlouva a na konci stáže obdrží certifikát.

Stručné přihlášky posílejte do 28. června 2013 e-mailem na adresu marie.janouskova@bruecke-most-stiftung.de.

PraktikantIn bei Brücke/Most-Stiftung gesucht

16. 6. 2013

Die Brücke/Most-Stiftung sucht ab Oktober 2013 für ihr Büro in Prag für mindestens 6 Monate eine Praktikantin/einen Praktikanten.

 

Das Praktikum ist im Prager Büro der Brücke/Most-Stiftung im Rahmen des Projekts „Pragkontakt“, Arbeitsbereich Bildung & Begegnung, angesiedelt. Es kann nicht vergütet werden.

Tätigkeitsbereich:
Das Projekt Pragkontakt unterstützt SchülerInnen- und Jugendgruppen und ihre Leitung bei der Organisation einer Fahrt nach Prag (siehe www.pragkontakt.de).

Aufgabenbereiche des Praktikanten/der Praktikantin:
• Recherche und Aufarbeitung der Themen
• Vorbereitung und Begleitung der Öffentlichkeitsarbeit, Dokumentation
• Organisatorische Tätigkeiten
• Betreuung der Gruppen
• Evaluation der Gruppenaufenthalte
• Adressverwaltung, Administrationsaufgaben

Anforderungen:
• StudentIn
• Erfahrung im pädagogischen Bereich und im Projektmanagement
• Interesse an den Ländern Mittel- und Osteuropas
• muttersprachliche Deutschkenntnisse und gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
• idealerweise gute tschechische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
• sehr gute Kenntnisse der EDV, insbesondere im Umgang mit MS Office und Internet
• Organisationstalent, selbständiges Arbeiten

Arbeitszeit: 7 Stunden/Tag
Der/die PraktikantIn hat eine Ansprechpartnerin und Betreuerin, die ihn/sie in die Arbeit einweist. Es gibt regelmäßige Besprechungen zwischen Betreuerin und PraktikantIn sowie regelmäßige Teamsitzungen. Der/die PraktikantIn erhält einen Arbeitsvertrag sowie am Ende des Praktikums ein Zeugnis.

Kurzbewerbungen bitte per E-Mail bis 28. Juni 2013 an: marie.janouskova@bruecke-most-stiftung.de.

Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Stipendia Stipendien Studium Studium News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Němčina Deutsch