Staň se s Akcí smíření pro mír vedoucí/m mezinárodního letního tábora v Evropě, USA a Izraeli

10. 12. 2012

Staň se dobrovolníkem v mezinárodním workcampovém programu!

 

Chceš se stát vedoucí/m dvou- až třítýdenního letního tábora, kterého se účastní mladí i starší lidé z celého světa? Je ti aspoň 18 let a ovládáš na dobré úrovni jazyk některé ze 14 účastnických zemí? Pak se ujmi organizace takového tábora a převezmi odpovědnost za jeho provedení! Současně s tím se budeš intenzivně zabývat historií a současností místa konání tábora, které se vztahuje k historii násilí 20. století. Plánuješ rovněž workshopy. Takto si nejen rozšíříš své zkušenosti, ale taky poznáš spoustu dobrovolníků z celého světa.

Postav se antisemitismu, rasismu a sociálnímu vyčleňování a ucházej se o místo vedoucí/ho do 8. 1. 2013.

Nejpozději na začátku února obdržíš pozvánku ke čtyřdennímu přípravnému semináři v Berlíně, který se koná od 7. do 10. března. V říjnu roku 2013 je pořádán seminář evaluační.

Náklady na cestu, ubytování a stravování jsou hrazeny.

Uzávěrka přihlášek: 8. ledna 2013

Všechny důležité informace a formulář pro přihlášení najdeš na www.asf-ev.de/sommerlager
V případě dotazů se můžeš obrátit na: Christine Bischatka (bischatka@asf-ev.de; +49-30-28395220)

Mit Aktion Sühnezeichen Friedensdienste internationale Sommerlager in Europa, USA und Israel leiten

10. 12. 2012

Engagiere dich ehrenamtlich im internationalen Workcamp-Programm.

 

Gesucht werden LeiterInnen für zwei bis dreiwöchige Sommerlager, bei denen sich junge und alte Menschen aus aller Welt begegnen. Du bist mindestens 18 Jahre alt und hast gute Sprachkenntnisse in einem der 14 Projektländer? Dann übernimm die organisatorische Leitung und eigenverantwortliche Durchführung. Gleichzeitig beschäftigst du dich intensiv mit der Geschichte und Gegenwart des jeweiligen Projektortes, welche in Beziehung zu Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts stehen, und planst dazu die Workshops. Hierbei erweiterst du nicht nur deinen Erfahrungsschatz, sondern lernst auch viele weitere erenamtlich Engagierte kennen!

Setze ein Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und soziale Ausgrenzung und bewerbe dich bis zum 08.01.2013.

Bis Anfang Feburar werden die Einladungen zum viertägigen Vorbereitungsseminar in Berlin vom 07. bis 10. März 2013 verschickt. Im Oktober 2013 wird es noch ein Evulationsseminar geben.

Kosten für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung werden dir erstattet.

Bewerbungsfrist : 08. Januar 2013

Alle wichtigen Informationen und das Online-Bewerbungsformular findest du unter www.asf-ev.de/sommerlager
Bei Fragen wende dich an: Christine Bischatka (bischatka@asf-ev.de; 030-28395220)

Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Semináře Seminare Cestování Reisen Studium Studium Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Čeština Tschechisch