Staň se členem/členkou Fóra mládeže!

7. 7. 2017

Uzávěrka přihlášek: 16. července 2017

Je ti mezi 16 a 25 lety? Máš nové nápady, které bys chtěl/a realizovat a podělit se o ně s ostatními? Cestuješ rád/a do sousední země? Máš chuť poznat mladé lidi z Česka a Německa a zažít česko-německou spolupráci na vlastní kůži? Tak se staň členem Česko-německého fóra mládeže!

Fórum mládeže nabízí skupině 30 mladých lidí z Česka a Německa možnost pravidelně se setkávat, diskutovat a samostatně vytvářet projekty, tentokrát zabývající se tématem „Jakou budoucnost (s)tvoříme?“. Našim cílem je vnášet hlas česko-německé mládeže do společenského a politického dění.

Fórum mládeže začne v září 2017 a skončí v březnu 2019. Všech 30 členů se sejde celkem čtyřikrát na plenárních zasedáních (vždy od čtvrtka do neděle), která se konají střídavě v Česku a Německu. Těšit se můžeš na diskuze s experty, workshopy, přednášky, poznávání nových lidí a míst a mnoho dalšího.

Více na cnfm.cz

Bewirb dich für das nächste Jugendforum!

7. 7. 2017

Bewerbungsfrist: 16. Juli 2017

Bist Du zwischen 16 und 25 Jahre alt? Hast du neue Ideen, die du mit anderen teilen und umsetzen möchtest? Reist du gerne ins Nachbarland? Möchtest du junge Leute aus Tschechien und Deutschland kennenlernen und deutsch-tschechische Zusammenarbeit hautnah erleben? Dann werd Mitglied im Deutsch-tschechischen Jugendforum!

Das Jugendforum bietet einer Gruppe von 30 Jugendlichen aus Deutschland und Tschechien die Möglichkeit, sich regelmäßig zu treffen, zu diskutieren und eigenständige Projekte zum neuen Oberthema „Welche Zukunft (er)schaffen wir?“ zu realisieren. Unser Ziel ist es, die Stimme der deutsch-tschechischen Jugend in die Gesellschaft und in die Politik zu tragen.

Das Jugendforum beginnt im September 2017 und endet im März 2019. Insgesamt treffen sich alle 30 Mitglieder viermal abwechselnd in Deutschland und Tschechien zu Plenartreffen (immer von Donnerstag bis Sonntag). Freuen kannst Du dich hierbei auf gemeinsame Diskussionen mit Experten, Workshops, Vorträge sowie auf die Möglichkeit immer neue Leute und Orte kennenzulernen.

Mehr unter dtjf.de

Kultura Kultur Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Stipendia Stipendien Studium Studium Semináře Seminare Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen