Stáž v česko-německém projektu "Do Německa na zkušenou"

24. 2. 2016

Byl/a jsi na zahraničním pobytu v Německu nebo v Rakousku, nebo bys tam chtěl/a vyrazit?
Zajímají tě možnosti jak vycestovat do zahraničí a práce s mladými lidmi?
Chtěl/a by ses podílet na zavedeném česko-německém projektu a získat zkušenosti s PR a marketingem, fundraisingem nebo práci s lidmi?

Co získáš?

 • sebevědomé vystupování na veřejnosti
 • přehled stipendií, česko-německých organizací, výměnných pobytů + tipy a triky, jak uspět
 • spolupráce na realizaci projektu - na reálných úkolech v praxi dle vlastního výběru
  • PR a marketing - reprezentace a propagace projektu, organizace účasti na akcích, komunikace s veřejností, rešerše novinek a nabídek
  • Fundraising - tvorba finančních žádostí, vyjednávání s partnery, hledání nových sponzorů, plánování rozpočtu projektu
  • HR (human resources) – metody neformálního vzdělávání, komunikace s veřejností, rozvoj prezentačních dovedností, team-building, tvorba a aktualizace prezentací a handoutů
 • rozšíření know-how – „učíme se navzájem“
  • skrze týmové přípravy tematických workshopů pro ostatní členy
  •  pod vedením zkušeného lektora (zdarma!)
  • komunikační a přesvědčovací dovednosti, time a task management, umění evaluace…
 •  finanční ohodnocení a závěrečný certifikát

Co Tě čeká?

 • účast na školeních:
  •  povinné vstupní dvoudenní školení v Praze 21. - 22. března 2016
  •  školení je zdarma a cestovné je hrazeno do výše 300 Kč
  •  tematické workshopy (jednodenní školení na cca 4 hodiny)
 • minimálně 3 prezentace na středních nebo vysokých školách
  • informace a motivace ke studiu a jiným aktivitám v Německu a Rakousku (workcampy, EVS, jazykové kurzy…)
 • práce ve skupině 3-4 lidí
 • podporu zajišťují zkušení koordinátoři
 • realizace projektu od dubna 2016 do března 2017

Zkušenosti v oblasti managementu ani česko-německých vztahů NEJSOU NUTNÉ!
Zkušenosti z různorodých pobytů v zahraničí VÍTANÉ!

Přivítáme zájemce z celé České Republiky!

Zašli svůj strukturovaný životopis a stručný motivační dopis na nazkusenou@gmail.com s předmětem „STÁŽ“ do 29. února 2016.

Praktikum im deutsch-tschechischen Projekt „Do Německa na zkušenou“

24. 2. 2016

Magst du Deutsch?
Hast du einen Aufenthalt in Deutschland oder in Österreich hinter dir oder willst du in diese Länder fahren?
Interessierst du dich für die Möglichkeiten, ins Ausland zu fahren und mit jungen Leuten zu arbeiten?
Willst du an einem deutsch-tschechischen Projekt teilnehmen und Erfahrungen in den Bereichen PR, Marketing, Fundraising oder Arbeit mit Menschen gewinnen?

Was bieten wir?

 • du lernst, selbstbewusst in der Öffentlichkeit aufzutreten
 • eine Übersicht über deutsch-tschechische Organisationen, Austauschaufenthalte + Tipps und Tricks, erfolgreich zu sein
 • Mitarbeit bei der Realisation des Projektes – bei Aufgaben in einem Bereich deiner Wahl
  • PR und Marketing – Repräsentation und Bewerbung des Projektes, Organisation der Veranstaltungen, Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Recherchieren von Neuigkeiten und Angeboten
  • Fundraising –Erstellen der Finanzanträge, Verhandlung mit Partnern, Suche nach neuen Sponsoren, Planen des Projekthaushaltes
  • HR (human resources) – Methoden der informellen Ausbildung, Kommunikation mit der Öffentlichkeit, Entwicklung der Präsentationfähigkeiten, Team-building, Erstellen und Aktualisierung der  Präsentationen und Handouts
 • die Erweiterung des Know-hows  - „Wir lernen gegenseitig“
  • durch die Teamvorbereitungen der thematischen Workshops für andere Mitglieder
  • unter erfahrener Leitung (kostenlos!)
  • kommunikative Fähigkeiten und Überzeugungsfähigkeit, time and task management, Kunst der Evaluation …
 • finanzielle Vergütung und ein Schlusszertifikat

Was  erwartet dich?

 • Teilnahme an Schulungen
  • die obligatorische zweitägige Einführungsschulung 21.-22. März 2016 in Prag
  • die Teilnahme an der Schulung ist kostenlos, die Reisekosten werden bis zur Höhe 300 Kronen erstattet
  • thematische Workshops (eintägige Schulungen ca. 4 Stunden)
 • min. 3 Präsentationen an Mittelschulen oder Hochschulen
  • Informationen und Motivation für das Studium und andere Aktivitäten in Deutschland oder in Österreich (Workcamps, EVS, Sprachkurse, …)
 • Arbeit in einer 3-4 köpfigen Gruppe
 • die Realisation des Projektes von April 2016 bis März 2017

Erfahrungen im Bereich „Management“ sowie „Deutsch-tschechische Beziehungen“ sind nicht nötig!
Erfahrungen aus verschiedenen Auslandsaufenthalten sind  von Vorteil!

Es sind Interessenten aus ganz Tschechien herzlich willkommen!

Schicke deinen Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben bis zum 29. Februar 2016 an nazkusenou@gmail.com mit dem Betreff: „STÁŽ“.

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Blog Blog Stipendia Stipendien News News