Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

17. 11. 2014

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2015/2016 pro české a německé studenty 10 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi.

Cíle:
• intenzivní kontakt s jazykem, kulturou a vědou sousední země
• srovnávání učebních a výzkumných metod
• vypracování písemných prací s česko-německou tematikou
• vznik trvalých kontaktů a sítí mezi mladými vědci z obou zemí

Stipendia jsou udělována na deset měsíců, tzn. na dva semestry, a začínají vždy v zimním semestru.
V tomto období obdrží stipendisté měsíčně 650 eur a dále jednorázovou částku ve výši 650 eur určenou na úhradu studijních materiálů, cestovních nákladů aj.

Předpoklady:
O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.).
Stipendisté/stipendistky mají během stipendijního studia za úkol pracovat na konkrétním projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat referát (může se také jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2014

Další informace neleznete zde.

Stipendien des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds

17. 11. 2014

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds vergibt für das akademische Jahr 2015/2016 insgesamt 10 Stipendien an deutsche und tschechische Studierende für einen Studienaufenthalt im jeweiligen Nachbarland.

Ziele:
• Intensive Auseinandersetzung mit Sprache, Kultur und Wissenschaft des Nachbarlandes
• Vergleich der Lehr- und Forschungsmethoden
• Anfertigung schriftlicher Arbeiten mit deutsch-tschechischer Thematik
• Nachhaltige Kontakte und Netzwerke des wissenschaftlichen Nachwuchses beider Länder

Die Stipendien haben eine Laufzeit von 10 Monaten, d.h. zwei Semestern, beginnend mit dem Wintersemester.
Fördersumme beträgt 650 € im Monat zuzüglich einer einmaligen Aufwandspauschale von 650 € für Material-, Reisekosten u.ä.

Voraussetzungen:
Bewerben können sich Studierende und Doktorand/innen aller Semester geistes- und gesellschaftswissenschaftlicher Fächer (Sprach-, Literatur-, Kultur-, Kommunikations-, Geschichts-, Politik-, Sozial-, Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Philosophie u.ä.).
Die Stipendiaten/innen sollen im Förderzeitraum an einem konkreten Projekt mit deutsch-tschechischer Thematik arbeiten und hierüber eine wissenschaftliche Arbeit verfassen (es kann sich bei dem Projekt auch um eine Studien-, Abschluss- oder Doktorarbeit handeln, die dann vorzulegen ist.

Bewerbungsschluss: 15.12.2014

Weitere Infos findet ihr hier.

Studium Studium Semináře Seminare Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien News News Kultura Kultur