Stipendia Česko-německého fondu budoucnosti

17. 11. 2014

Česko-německý fond budoucnosti vypisuje na akademický rok 2015/2016 pro české a německé studenty 10 stipendií ke studijnímu pobytu v příslušné sousední zemi.

Cíle:
• intenzivní kontakt s jazykem, kulturou a vědou sousední země
• srovnávání učebních a výzkumných metod
• vypracování písemných prací s česko-německou tematikou
• vznik trvalých kontaktů a sítí mezi mladými vědci z obou zemí

Stipendia jsou udělována na deset měsíců, tzn. na dva semestry, a začínají vždy v zimním semestru.
V tomto období obdrží stipendisté měsíčně 650 eur a dále jednorázovou částku ve výši 650 eur určenou na úhradu studijních materiálů, cestovních nákladů aj.

Předpoklady:
O stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci, historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.).
Stipendisté/stipendistky mají během stipendijního studia za úkol pracovat na konkrétním projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat referát (může se také jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Uzávěrka přihlášek: 15. 12. 2014

Další informace neleznete zde.

Stipendien des Deutsch-tschechischen Zukunftsfonds

17. 11. 2014

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds vergibt für das akademische Jahr 2015/2016 insgesamt 10 Stipendien an deutsche und tschechische Studierende für einen Studienaufenthalt im jeweiligen Nachbarland.

Ziele:
• Intensive Auseinandersetzung mit Sprache, Kultur und Wissenschaft des Nachbarlandes
• Vergleich der Lehr- und Forschungsmethoden
• Anfertigung schriftlicher Arbeiten mit deutsch-tschechischer Thematik
• Nachhaltige Kontakte und Netzwerke des wissenschaftlichen Nachwuchses beider Länder

Die Stipendien haben eine Laufzeit von 10 Monaten, d.h. zwei Semestern, beginnend mit dem Wintersemester.
Fördersumme beträgt 650 € im Monat zuzüglich einer einmaligen Aufwandspauschale von 650 € für Material-, Reisekosten u.ä.

Voraussetzungen:
Bewerben können sich Studierende und Doktorand/innen aller Semester geistes- und gesellschaftswissenschaftlicher Fächer (Sprach-, Literatur-, Kultur-, Kommunikations-, Geschichts-, Politik-, Sozial-, Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften, Philosophie u.ä.).
Die Stipendiaten/innen sollen im Förderzeitraum an einem konkreten Projekt mit deutsch-tschechischer Thematik arbeiten und hierüber eine wissenschaftliche Arbeit verfassen (es kann sich bei dem Projekt auch um eine Studien-, Abschluss- oder Doktorarbeit handeln, die dann vorzulegen ist.

Bewerbungsschluss: 15.12.2014

Weitere Infos findet ihr hier.

Němčina Deutsch Čeština Tschechisch News News Kultura Kultur Cestování Reisen Stipendia Stipendien Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit