Stipendium GFPS na stáž u firmy Cermat Group v Praze

5. 6. 2013

Získej zkušenosti v mezinárodním obchodě u renomovaného výrobce nářadí Fermat Group od 1. října 2013 do 28. února 2014.

 

Mezi tvé úkoly může patřit
- komunikace se zahraničními obchodními zástupci a zákazníky,
- účast na veletrzích v ČR i v zahraničí,
- organizace zahraničních cest a návštěv a účast na nich,
- příprava nabídek a technické dokumentace,
- vyhledávání nových dodavatelů a zákazníků,
- kontrola výroby zařízení,
- pomoc při seminářích,
- zpracování poptávky/dotazů zákazníků.

Předpoklady:
- flexibilita, spolehlivost, samostatnost, dobré komunikační schopnosti a schopnost prosadit se,
- komunikativní znalost angličtiny, předchozí znalosti češtiny nejsou nutné (vhodné pro začátečníky),
- ochota cestovat (služební cesty do zahraničí), řidičský průkaz skupiny B,
- uzavřené bakalářské studium (technické zaměření výhodou),
- imatrikulace na německé vysoké škole.

Stipendium obnáší
- tři dny týdně práce pro firmu Fermat Group, dva dny studia na některé z pražských vysokých škol,
- účast na dvou mezinárodních seminářích,
- 450 euro měsíčně.

Otázky a podklady (motivační dopis, strukturovaný životopis, popř. další dokumenty) pošli prosím Petře Krupičkové (petra.krupickova@gfps.cz).
Uzávěrka přihlášek 20. června 2013.

Viz také www.gfps.org/termine/2013/stipendien-ss.
Webové stránky firmy: www.fermatmachinery.com.

Praktikumsstipendium von GFPS bei der Fermat Group in Prag

5. 6. 2013

Sammle Erfahrungen im internationalen Handel beim renommierten Werkzeughersteller Fermat Group vom 1. Oktober 2013 bis zum 28. Februar 2014.

 

Deine möglichen Aufgaben
- Kommunikation mit ausländischen Handelsvertretern und Kunden
- Teilnahme an aus- und inländischen Messen, Dolmetschen, Übersetzen
- Organisation und Teilnahme an Auslandsreisen und Auslandsbesuchen
- Vorbereitung von Angeboten, technischer Dokumentation
- Suche nach neuen Lieferern und Kunden
- Kontrolle bei der Herstellung von Maschinen
- Assistenz bei Schulungen
- Bearbeitung der Anfragen von Kunden

Voraussetzungen
- Flexibilität, Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit, gute Kommunikationsfähigkeit und Durchsetzungsfähigkeit
- kommunikatives Englisch, keine Tschechisch-Vorkenntnisse nötig (gut geeignet für Anfänger)
- Reisebereitschaft (Auslandsdienstreisen), PKW-Führerschein
- Bachelor-Abschluss (technische Spezialisierung von Vorteil)
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule

Inhalte des Stipendiums
- drei Tage in der Woche für die Firma Fermat Group arbeiten, zwei Tage an einer Universität in Prag studieren
- zwei multinationale Seminare
- du erhältst 450 Euro monatlich

Fragen sowie die Bewerbungsunterlagen (ein Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf, ggf. weitere Dokumente) richte bitte an Petra Krupičková (petra.krupickova@gfps.cz).
Bewerbungsschluss ist der 20. Juni 2013.

Siehe auch www.gfps.org/termine/2013/stipendien-ss.
Website der Firma: www.fermatmachinery.com.

Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Cestování Reisen Blog Blog Semináře Seminare Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium News News