Stipendium GFPS na stáž u Tandemu v Plzni

3. 6. 2013

Nahlédni do zákulisí mezinárodních výměn mládeže. Dva dny studia, tři dny v kanceláři.

 

Od 1. října 2013 do 28. února 2014 bude mít jeden německý student nebo studentka možnost poznat práci v Koordinačním centru česko-německých výměn mládeže Tandem a současně v tomto městě studovat na Západočeské univerzitě.

Stipendium obnáší
- 3 dny týdně práce pro Tandem, 2 dny studia na Západočeské univerzitě,
- účast na dvou mezinárodních seminářích,
- 180 euro měsíčně a bezplatné ubytování.

Tvoje úkoly:
- organizace a dokumentace seminářů,
- tvorba infomateriálů,
- rešerše a práce s databází,
- podpora při překladech a korekturách česko-německých textů.

Předpoklady:
- němčina jako mateřský jazyk,
- znalost češtiny,
- týmový duch, flexibilita a samostatnost,
- společenská, kulturní a politická angažovanost,
- výhodou jsou zkušenosti s mezinárodní prací s mládeží, pedagogikou nebo v oblasti česko-německých vztahů,
- zájem o českou kulturu a společnost,
- imatrikulace na německé vysoké škole.

Otázky a podklady (motivační dopis, strukturovaný životopis, stručný plán studia, popř. další dokumenty) pošli prosím Petře Krupičkové (petra.krupickova@gfps.cz).
Uzávěrka přihlášek 20. června 2013.

Viz také www.gfps.org/termine/2013/stipendien-ss-3.

GFPS-Praktikumsstipendium bei Tandem in Pilsen

3. 6. 2013

Lerne das Arbeitsleben im internationalen Jugendaustausch kennen. Zwei Tage studieren, drei Tage im Büro praktizieren.

 

In der Zeit vom 1. Oktober 2013 bis zum 28. Februar 2014 kann eine deutsche Studentin oder ein deutscher Student das Arbeitsleben im Koordinierungszentrum deutsch-tschechischer Jugendaustausch Tandem kennen lernen und gleichzeitig auch in Pilsen an der Westböhmischen Universität studieren.

Inhalte des Stipendiums
- 3 Tage in der Woche für Tandem arbeiten, 2 Tage an der Westböhmischen Universität studieren
- zwei multinationale Seminare
- du erhältst 180 Euro monatlich, außerdem wird eine kostenlose Unterkunft zur Verfügung gestellt

Deine Aufgaben
- Mitorganisation und Dokumentation von Seminaren
- Erstellung von Infoblättern
- Recherche- und Datenbankarbeit
- Unterstützung bei der Übersetzung und Korrektur von deutsch-tschechischen Texten

Voraussetzungen
- Deutsch als Muttersprache
- Kenntnisse der tschechischen Sprache
- Teamfähigkeit, Flexibilität und Selbstständigkeit
- gesellschaftliches, kulturelles oder politisches Engagement
- Erfahrungen in der internationalen Jugendarbeit, Pädagogik oder tschechischen Beziehungen von Vorteil
- Interesse an Kultur und Gesellschaft Tschechiens
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule

Fragen sowie die Bewerbungsunterlagen (ein Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf, einen kurzen Plan über das Studienvorhaben, ggf. weitere Dokumente) richte bitte an Petra Krupičková (petra.krupickova@gfps.cz).
Bewerbungsschluss ist der 20. Juni 2013.

Siehe auch: www.gfps.org/termine/2013/stipendien-ss-3

Čeština Tschechisch Stipendia Stipendien Semináře Seminare News News Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Němčina Deutsch Blog Blog Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen