Stipendium na zimní semestr 2016/17

4. 4. 2016

Pro koho:
- student/ka české VŠ
- do 30 let
- znalost německého jazyka na úrovni B2
- české občanství
- zájem o spolupráci v rámci střední Evropy

Co se očekává:
- aktivní výkon studijního záměru, jeho následná prezentace a písemné vyhotovení
- písemné vyhotovení závěřečné zprávy z pobytu
- účast na dvou mezinárodních setkáních stipendistů
- včasnou imatrikulaci na vybranou německou vysokou školu

Co získáš:
- stipendium ve výši 580 EUR měsíčně udělované od 1.10. 2016 do 28.2. 2017
- úhradu semestrálního poplatku za studium
- úhradu případné vratné kauce za bydlení
- bezplatnou účast na dvou seminářích GFPS
- osobní asistenci a pomoc při zařizování pobytu a začlenění se

Všechny informace včetně podkladů, které musíš odevzdat, najdeš ZDE.
Případné dotazy a vyplněné žádosti – formulář ZDE -  pošli naskenované společně s ostatními podklady na adresu: lenka.jansova@gfps.cz nejpozději do 22.4.2016!

Ústní výběrové řízení proběhne v průběhu května v Praze.

Stipendium für das Wintersemester 2016/17

4. 4. 2016

Für wen:
- Student/-innen einer tschechischen Hoschschule
- bis 30 Jahre
- Deutschkenntnisse – mind. Niveau B2 
- tschechische Staatsangehörigkeit
- Interesse an Mitarbeit im Rahmen von Mitteleuropa

Was wird erwartet:
- Gestaltung eigener Projekte, deren Präsentation und schriftliche Auswertung
- schriftliches Ausarbeiten eines Abschlussberichts zum Aufenthalt
- Teilnahme an zwei Stipendiat-Treffen
- rechtzeitige Immatrikulation an der ausgewählten deutschen Universität

Was du gewinnst:
- Monatliches Stipendium in der Höhe von 580 EUR, im Zeitraum vom 01.10.2016 bis 28.02.2017
- Erstattung der Semestergebühr für das Studium
- Erstattung ggf. Kosten für die Unterkunft
- kostenlose Teilnahme an zwei Stipendiat-Treffen
- persönliche Assistenz und Hilfe während des Aufenthalts und Eingliederung in die Stadtgruppe

Alle Informationen, inkl. welche Unterlagen du abgeben musst, findest du HIER.
Mögliche Fragen und ausgefüllte Bewerbung – Formular HIER – sende eingescannt gemeinsam mit allen Unterlagen an die E-Mail Adresse: lenka.jansova@gfps.cz 
Spätestens bis zum 22.4.2016!

Das Bewerbungsgespräch findet im Mai in Prag statt.

News News Kultura Kultur Blog Blog Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Čeština Tschechisch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Němčina Deutsch Cestování Reisen