Státní svátky, prázdniny

31. 10. 2012

Data státních svátků a prázdnin se v každé zemi liší. Pokud cestuješ, může tě takový den nepříjemně překvapit, a především zkomplikovat tvoje cestovatelské plány.

 

V případě Německa se objevuje navíc ta nepříjemnost, že naprostá většina obchodů (výjimku tvoří například obchody na nádražích) je v tyto dny, stejně jako v neděli, zavřená. V každé spolkové zemi je situace navíc trošku odlišná.

Státní svátky

1. leden - Neujahrstag (Nový rok)
6. leden - Heilige Drei Könige (svátek Tří králů, jen v Bavorsku, Bádensku-Württembersku a Sasku-Anhaltsku)
Karfreitag - pátek před Velikonocemi (Velký pátek)
Ostermontag - Velikonoční pondělí
1. květen - Tag der Arbeit (Svátek práce)
Christi Himmelfahrt - Nanebevstoupení Páně (39 dní po Velikonoční neděli)
Pfingstmontag - Svatodušní pondělí (50 dní po Velikonoční neděli)
Fronleichnam - Slavnost Těla a Krve Páně (60 dní po Velikonoční neděli, platí jen v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Hesensku, Severním Porýní-Vestfálsku, Porýní-Falci, Sársku a v několika obcích v Durynsku a Sasku)
3. říjen - Tag der Deutschen Einheit (Den německé jednoty)
31. říjen - Reformationstag (Den reformace, platí pouze v Braniborsku, Sasku, Sasku-Anhaltsku, Durynsku a v Meklenbursku-Předním Pomořansku)
1. listopad - Allerheiligen (svátek Všech svatých, slaví se pouze ve spolkových zemích Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Severní Porýní-Vestfálsko, Porýní-Falc a Sársko)
25. prosinec - 1. Weihnachtstag (1. svátek vánoční)
26. prosinec - 2. Weihnachtstag (2. svátek vánoční)

Vedle toho můžeš narazit na svátky regionální (např. 8. srpna slaví v Augsburgu „Augsburger Friedensfest", 15. srpna v Sársku a většině Bavorska Mariä Himmelfahrt, ve středu před 23. listopadem v Sasku a Bavorsku Buß- und Bettag).

Pokud plánuješ pořádat párty, měl/a bys přihlédnout i k tzv. tichým dnů (stille Tage), kdy - podle pravidel jednotlivých spolkových zemí - platí například zákaz tancování, pouštěni hlasité hudby nebo promítání filmů. Například se jedná o Velký pátek, Velikonoční neděli, svátek Všech svatých nebo Štědrý den (v tento den až na Bádensko-Württembersko pouze odpoledne). Na nejvíc tichých dnů narazíš v Bádensku-Württembersku, Hesensku a Brémách, v Berlíně je jich naopak jen velmi málo.

Prázdniny

Školní rok zpravidla začíná 1. srpna a končí 31. července.

V téměř každé spolkové zemi se můžou školáci a studenti těšit na podzimní, vánoční, zimní, jarní (nebo velikonoční), svatodušní a letní prázdniny. Data pro Bavorsko a Sasko jsou pro školní rok 2012/2013 tato:
- podzimní: 29. 10.-3. 11., 22. 10.-2. 11.
- vánoční: 24. 12.-5. 1., 22. 12.-2. 1.
- zimní: 11. 2.-15. 2., 4. 2.-15. 2.
- jarní: 25. 3.-6. 4., 29. 3.-6. 4.
- svatodušní: 21. 5.-31. 5., 10. 5. a 18. 5.-22. 5.
- letní: 31. 7.-11. 9., 15. 7. - 23. 8.

Kompletní přehled prázdnin pro všechny země a další školní roky najdeš na stránkách Stálé konference ministrů školství zemí Spolkové republiky Německo.

Feiertage, Ferien

31. 10. 2012

Die Daten der Feiertage und Ferien sind von Land zu Land unterschiedlich. An diesen Tagen gelten oft spezielle Fahrpläne. Wie sieht es in Tschechien aus?

 

Gesetzliche Feiertage

1. Januar - Neujahrstag
Ostermontag (01.04.2013, 21.04.2014)
1. Mai - Tag der Arbeit
8. Mai - Tag des Sieges
5. Juli - Tag der Slawenapostel Kyrill und Method
6. Juli - Jan-Hus-Tag
28. September - Tag der tschechischen Staatlichkeit
28. Oktober - Tag der Entstehung eines selbstständigen tschechoslowakischen Staates
17. November - Tag des Kampfes für Freiheit und Demokratie
24. Dezember - Heiligabend
25. Dezember - 1. Weihnachtsfeiertag
26. Dezember - 2. Weihnachtsfeiertag

Schulferien

Das Schuljahr beginnt am 1. September und endet am 30. Juni.

- Herbstferien: zwei Tage Ende Oktober (25.-26.10.2012, 29.-30.10.2013)
- Weihnachtsferien: ungefähr 10-14 Tage Ende Dezember/Anfang Januar (22.12.2012-02.01.2013, 21.12.2013-05.01.2014)
- Halbjahresferien: ein Tag Ende Januar/Anfang Februar (01.02.2013, 31.01.2014)
- Frühlingsferien: eine Woche im Februar oder März - unterschiedlich in einzelnen Teilen Tschechiens
- Osterferien: Donnerstag und Freitag vor Ostern (28.-29.03.2013, 17.-18.04.2014)
- Sommerferien: Juli, August (29.06.2013-01.09.2013, 28.06.2014-31.08.2014)

Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Kultura Kultur Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Studium Studium News News Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview