Studijní stipendium v Česku pro letní semestr 2014

8. 7. 2013

GFPS uděluje pro letní semestr 2014 stipendium GFPS studujícím a doktorandům všech zaměření pro studium v Česku.

 

GFPS nabízí stipendia:
- pro letní semestr 2014: 1. 2. 2014 - 30. 6. 2014,
- na univerzitách v Brně, Plzni, Hradci Králové, Praze aj., k účasti na řádném studiu v češtině,
- ve výši 7 000 Kč měsíčně.

Co všechno stipendium zahrnuje, najdeš na www.gfps.org/stipendien/tschechien-studium/.

Předpoklady:
- dobré základy českého jazyka,
- zájem o kulturu a společnost Česka,
- dobré až velmi dobré studijní výsledky,
- ochotu účastnit se aktivně dvou doprovodných setkání,
- imatrikulaci na německé vysoké škole,
- německou státní příslušnost.

Uzávěrka přihlášek: 31. října 2013

Vzbudili jsme tvůj zájem? Super! Další informace ke stipendiím, výběrovým kritériím a elektronickému přihlašování: www.gfps.org/stipendien/

Studienstipendium in Tschechien für das Sommersemester 2014

8. 7. 2013

GFPS vergibt im Sommersemester 2014 das GFPS-Stipendium an Studierende und DoktorandInnen aller Fachrichtungen zum Studium in Tschechien.

 

Angeboten werden Stipendien
- für das Sommersemester 2014: 01.02.2014-30.06.2014
- an den Universitäten in Brno/Brünn, Plzeň/Pilsen, Hradec Králové/Königgrätz, Praha/Prag u. a., zur Teilnahme am regulären Lehrbetrieb in der Landessprache
- in Höhe von 7.000 CZK monatlich

Was das Stipendium alles umfasst, erfährst du unter www.gfps.org/stipendien/tschechien-studium/.

Voruasgesetzt werden:
- gute Grundkenntnisse der tschechischen Sprache
- Interesse an der Kultur und Gesellschaft Tschechiens
- gute bis sehr gute Studienleistungen
- Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an zwei stipendienbegleitenden Treffen
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule
- deutsche Staatsangehörigkeit

Bewerbungsschluss: 31. Oktober 2013

Wurde dein Interesse geweckt? Prima! Weitere Informationen zu den Stipendien, zu den Auswahlkriterien und dem elektronischem Bewerbungsverfahren: www.gfps.org/stipendien/

Flyer

Němčina Deutsch Blog Blog Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit News News Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Čeština Tschechisch Semináře Seminare Cestování Reisen