Studijní stipendium v Česku pro zimní semestr 2013/2014

17. 1. 2013

GFPS-CZ uděluje pro zimní semestr 2013/2014 opět stipendium GFPS studujícím a doktorandům všech zaměření pro studium v Česku.

 

GFPS-CZ nabízí stipendia:
- pro zimní semestr 2013/2014: 1. 10. 2013–1. 2. 2014,
- na univerzitách v Brně, Plzni, Hradci Králové, Praze aj., k účasti na řádném studiu v jazyce země,
- ve výši 7 000 Kč měsíčně.

Co všechno stipendium zahrnuje, najdeš zde: http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-studium/.

Požadujeme:
- dobré základy českého jazyka,
- zájem o kulturu a společnost Česka,
- dobré až velmi dobré studijní výsledky,
- ochotu účastnit se aktivně dvou doprovodných setkání,
- imatrikulaci na německé vysoké škole,
- německou státní příslušnost.

Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2013
Pohovory v Berlíně: 18. května 2013

Vzbudili jsme tvůj zájem? Super! Další informace ke stipendiím, výběrovým kritériím a elektronickému přihlašování: http://www.gfps.org/stipendien/

Studienstipendium in Tschechien für das Wintersemester 2013/2014

17. 1. 2013

GFPS-CZ vergibt im Wintersemester 2013/2014 das GFPS-Stipendium an Studierende und DoktorandInnen aller Fachrichtungen zum Studium in Tschechien.

 

GFPS-CZ bietet Stipendien
- für das Wintersemester 2013/2014: 01.10.2013 – 01.02.2014
- an den Universitäten in Brno/Brünn, Plzeň/Pilsen, Hradec Králové/Königgrätz, Praha/Prag u. a., zur Teilnahme am regulären Lehrbetrieb in der Landessprache
- in Höhe von 7.000 CZK monatlich

Was das Stipendium alles umfasst, erfährst du hier: http://www.gfps.org/stipendien/tschechien-studium/.

Wir setzen voraus:
- gute Grundkenntnisse der tschechischen Sprache,
- Interesse an der Kultur und Gesellschaft Tschechiens,
- gute bis sehr gute Studienleistungen,
- Bereitschaft zur aktiven Teilnahme an zwei stipendienbegleitenden Treffen,
- Immatrikulation an einer deutschen Hoch- bzw. Fachhochschule
- deutsche Staatsangehörigkeit.

Bewerbungsschluss: 30. April 2013
Auswahlgespräche in Berlin: 18. Mai 2013

Wurde dein Interesse geweckt? Prima! Weitere Informationen zu den Stipendien, zu den Auswahlkriterien und dem elektronischem Bewerbungsverfahren: http://www.gfps.org/stipendien/

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Cestování Reisen Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Semináře Seminare Blog Blog Kultura Kultur News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch