Studium na Hochschule Regensburg v Německu

14. 1. 2013

Umíš německy a máš zájem studovat v Německu?
Chceš dostávat tamější stipendium (cca 575 €/ měsíc)?
Chceš si tam najít i nějaké praktikum?
Potom neváhej a pošli následující dokumenty na adresu:
auslandsamt@hs-regensburg.de

1) motivační dopis a životopis v NJ
2) údaje o tom, zda máš zájem jen o studium či i o praktikum + období, ve kterém bys tam chtěl/a studovat
3) kopie studijních výsledků/diplomu
4) doklad o dostatečné znalosti německého jazyka
5) údaje o studovaném oboru a zvláštních zájmech (důležité pro praktikum)
6) kontakt (aktuální e-mail a telefonní číslo)

Více informací podá a dotazy zodpoví pan Dr. Bomke z Hochschule Regensburg - na výše uvedeném e-mailu.

Studium an der Hochschule Regensburg

14. 1. 2013

Kannst du Deutsch und hast du Interesse in Deutschland zu studieren?
Möchtest du ein Stipendium erhalten (ca 575€/Monat)?
Möchtest du auch einige Praktika absolvieren?
Dann zögere nicht und sende folgende Unterlagen an diese Adresse:
auslandsamt@hs-regensburg.de

1) Motivationsbrief und Lebenslauf
2) Informationen darüber, ob du nur Interesse an einem Studium oder auch an einem Praktikum hast + den Zeitraum, in dem du studieren möchtest
3) die Kopie deiner Prüfungsergebnisse/Diplom
4) Nachweis über deine ausreichenden Deutschkenntnisse
5) Informationen über dein Studienfach und spezielle Interessen (wichtig für den Praktikumsplatz)
6) Kontaktdaten (aktuelle E-Mail-Adresse und Telefonnummer)

Benötigst du weitere Informationen oder hast du Fragen, dann sende diese an Herrn Dr. Bomke (Hochschule Regensburg) an die oben genannte E-Mail-Adresse.

Kultura Kultur Stipendia Stipendien Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Cestování Reisen Studium Studium Němčina Deutsch Stáže & práce Praktikum & Arbeit Semináře Seminare News News Ahoj.info interview Ahoj.info Interview