The Natura 2000 Experience International training

21. 4. 2015

Jedná se o mezinárodní školení pro trenéry a multiplikátory pro práci s mládeží (věk 18+), které nabízí jedinečnou směs enviromentálního vzdělávání, geocachingu a zážitkové pedagogiky. V oblasti trojúhelníku, který tvoří Německo, Rakousko a Česko, chceme společně vytvořit stezku „Natura v akci“.

Naše ubytování se nachází na německé straně. Odtud chceme prozkoumat stezku „Šumava“ přímo v hraniční oblasti.

Projekt „Natura v akci“ vytváří z „Natura 2000-oblastí“ atraktivní cíle pro mládež. Při kanoistice, horolezectví, mountain bikingu a turistice zažijí účastníci rozmanitost přírody těchto oblastí na vlastní kůži.

Účastníci by měli mít zájem o přírodu a zážitkovou pedagogiku. Zkušenosti s prací se skupinami lidí a enviromentální pedagogikou jsou výhodou, nejsou však podmínkou. Během toho, kdy budeme prakticky vytvářet ztezku „Natura v akci“, poznáme jednu z evropských „Natura 2000-oblastí“, setkáme se s enviromentálním vzděláváním Naturfreundejugend v praxi a seznámíme se s příslušnými přírodními sporty.

Vypsání a další informace naleznete zde.

Další informace k projektu na www.naturatrails.eu

The Natura 2000 Experience International training

21. 4. 2015

Dieses internationale Training für Teamer*innen und Multiplikator*innen der Jugendarbeit (Alter 18+) schlägt Brücken zwischen Umweltbildung, Geocaching und Erlebnispädagogik. Im Dreiländereck von Deutschland, Österreich und Tschechien wollen wir gemeinsam einen "Natura in Aktion"-Trail anlegen.
 
Unsere Unterkunft liegt auf der deutschen Seite. Von hier aus wollen wir der Natura-Trail "Böhmerwald" direkt im Grenzgebiet erkunden.

Das Projekt "Natura in Aktion" etabliert Natura 2000-Gebiete als Ziele für attraktive Jugendreisen. Beim Kanu fahren, Klettern, Mountain biken und Wandern in europäischen Natura 2000-Gebieten erleben die Teilnehmer*innen die Vielfalt der Natur hautnah.

Teilnehmer*innen sollten ein Interesse an der Natur- und an Erlebnispädagogik mitbringen. Wir freuen uns, wenn es bereits Erfahrungen in der Arbeit mit Gruppen und der Umweltpädagogik gibt, sie sind allerdings keine zwingende Voraussetzung. Während wir ganz praktisch einen "Natura in Aktion"-Trail anlegen, lernen wir ein europäisches Natura 2000-Gebiet kennen, tauschen uns über praktische Umwelt-bildung bei der Naturfreundejugend und über verantwortungsvollen Natursport aus.

Ausschreibung und weitere Informationen findet ihr hier.

Mehr Infos zum Projekt auf www.naturatrails.eu

 

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Stipendia Stipendien Blog Blog Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement News News Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Semináře Seminare