TY, jako nový teamer nebo nová teamerka na letních mezinárodních táborech

20. 1. 2016

 

Pořádá:
- Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)

Hledá se:
- dobrovolný/á vedoucí
- starší 18 let

Vybavený/á:
- dobrými jazykovými znalostmi konkrétní země, kde se projekt uskuteční
- velkou dávkou spolehlivosti a vlastní iniciativy
- dostatkem času a motivace
- připraveností, nejen organizačně vést, ale plánovat a připravovat workshop i po obsahové stránce

Pro:
-mezinárodní krátkodobé dobrovolnické programy (letní tábor)

 

Projekty, které utvořené mezinárodní skupiny připravují, jsou například:

1.) údržba, obnova a práce v archivu na památných místech,
2.) údržba a obnovovací práce na židovských hřbitovech,
3.) sociální práce se staršími lidmi,
4.) práce s lidmi s postižením.

 

Převzetí nákladů:
- za účast na školících seminářích před i po akci
- za cestu, ubytování a stravu

ASF nevyplácí žádné honoráře za vedení kempů. Za to ale získáš spoustu zkušeností a poznáš široký okruh angažovaných dobrovolníků.

 

Online přihlašovací formuláře a přehled předběžně plánovaných projektů najdeš na www.asf-ev.de/sommerlager

 

ASF Ti rádi zodpoví jakékoliv další dotazy:

Christine Bischatka (bischatka@asf-ev.de; 030-28395220)
Fabian Kümmeler (fabian.kuemmeler@web.de)
 

ASF se těší na Tvoji přihlášku do 31. ledna 2016:

Christine Bischatka
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Internationale Sommerlager
Auguststraße 80, 10 117 Berlin

Mail:  bischatka@asf-ev.de
Tel:    +49 (0)30 28 39 5 220
Fax:   +49 (0)30 28 39 5 135
Web: www.asf-ev.de/sommerlager

DU, als neuer Teamer oder neue Teamerin für internationale Sommerlager

20. 1. 2016

 

Von:
- Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF)

Gesucht:
- ehrenamtliche Leiter und Leiterinnen
- ab 18 Jahren

Mit:
- guten Sprachkenntnissen des gewünschten Projektlandes
- hohem Maß an Zuverlässigkeit und Eigeninitiative
- genügend Zeit und Motivation
- der Bereitschaft, nicht nur organisatorisch zu leiten, sondern auch inhaltliches Arbeiten in Workshops zu planen und umzusetzen 

Für:
- internationales kurzfristiges Freiwilligenprogramm (Sommerlager)

 

Projekte, die die international zusammengesetzten Gruppen umsetzen, sind zum Beispiel:

1.) Pflege-, Instandsetzung- und Archivarbeit in Gedenkstätten,
2.) Pflege- und Instandsetzungsarbeiten zum Erhalt jüdischer Friedhöfe,
3.) soziale Arbeit mit älteren Menschen,
4.) Arbeit gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen.

 

Kostenübernahme:
- für die Teilnahme an Vor- und Nachbereitungsseminar
- für Fahrt, Unterkunft und Verpflegung  

ASF zahlt keine Honorare für die Leitung eines Camps. Dafür aber gewinnst du viele Erfahrungen und lernst einen breiten Kreis ehrenamtlich Engagierter kennen.

 

Online Bewerbungsformular und Übersicht über die vorläufig geplanten Projekte unter:  www.asf-ev.de/sommerlager 

 

ASF antwortet Dir gerne bei weiteren Fragen:

Christine Bischatka (bischatka@asf-ev.de; 030-28395220)
Fabian Kümmeler (fabian.kuemmeler@web.de)
 

ASF freut sich auf Deine Bewerbung bis zum 31. Januar 2016:

Christine Bischatka
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Internationale Sommerlager
Auguststraße 80, 10 117 Berlin

Mail:  bischatka@asf-ev.de
Tel:    +49 (0)30 28 39 5 220
Fax:   +49 (0)30 28 39 5 135
Web: www.asf-ev.de/sommerlager

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Cestování Reisen Stipendia Stipendien News News Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Studium Studium Němčina Deutsch Blog Blog Kultura Kultur