Videoseminář „Upcycling“

7. 3. 2018

Autorka: Daniela

Od 2. do 4. března 2018 jsme v Jugendbildungstätte Waldmünchen zorganizovali náš první ahoj.info seminář na téma „Upcycling“. Zúčastnilo se ho 25 motivovaných účastníků z Česka i Německa, kteří se v těchto třech dnech zabývali myšlenkou upcyclingu, tedy jak ze starých nepotřebých věcí vyrobit nové produkty s vyšší hodnotou, také jeho významem pro životní prostředí a společnost. Navíc ještě natočili skvělé filmy, na které se můžete podívat na našem facebooku.

Seminář začal v pátek 2. března odpoledne jazykovou animací, kterou vedla Lenka Nejedlá, a během které mnozí účastníci přišli vůbec poprvé do kontaktu s jazykem sousední země. Tématem animace byli situace jako: „Kdo jsem já a kdo jsi ty“, „Jak se máš?“, Doleva a doprava, skok...!“... Po celou dobu semináře se jazyková animace nesla ve velmi pohodové atmosféře a namotivovala naše účastníky vyzkoušet komunikaci i v jazyce sousední země.

Po jazykové animaci jsme představili náš opravdu nabitý a bohatý program a účastníci měli možnost podělit se s ostatními o své očekávání a motivaci. Většina se na seminář přihlásila s cílem poznat nové lidi, vyzkoušet komunikaci v češtině nebo němčině, naučit se něco o upcyclingu, natočit kreativní videa a hlavně zažít pohodový a zábavný víkend. Po evaluačním kolečku bylo jasné, že se očekávání účastníků naplnily: „Má očekávání byla v každém ohledu překonána! Je opravdu skvělé, že se může zúčastnit kdokoliv bez znalosti druhého jazyka a bez problému pracovat v česko-německém týmu.“ (úryvek z evaluačního formuláře)

Po příjemném večeru s grilováním jsme začali druhý den kreativní prací v pěti skupinkách: ze starých novin vznikly pěkné papírové dárkové tašky, z již nenositelných triček závěsy na květináče a tašky, z Tetra Paku originální peněženky a z PET lahví penály na tužky a pouzdra. Později natočila každá skupinka jedno video  – návod k výrobě upcyklovaného produktu, hororovou grotesku o třídění odpadu, informační video o upcyclingu, stop motion film a dokument o průběhu semináře. Na závěr vysvětlil Jürgen Riedl, referent z Jugendbidlungsstätte Waldmünchen, jak jednotlivá videa sestříhat – a to zabralo všem účastníkům zbytek dne i celý večer.

V neděli obdrželi účastníci cenné informace o Evropské dobrovolné službě, o projektu ahoj.info a činnosti Tandemu. Pak následovala velká premiéra, při které každá skupinka prezentovala své video, všichni s obrovským úspěchem.

Loučení po tolika intenzivních zážitcích bylo samozřejmě těžké, což potvrzuje tento citát: „Potkal jsem spoustu novách a skvělých lidí z Česka a Německa.“ (z evaluačního formuláře)

Děkujeme všem, kteří se našeho ahoj.info semináře účastnili a těšíme se opět na shledání!

Tým ahoj.info

Videoseminar „Upcycling“

7. 3. 2018

Autorka: Daniela

Vom 2. bis 4. März 2018 haben wir, das ahoj.info Team, unser erstes Seminar zum Thema „Upcycling“ in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen organisiert, an dem 25 motivierte Teilnehmer/-innen aus Deutschland und Tschechien teilnahmen. Sie setzten sich gemeinsam mit der Idee des Upcyclings, nämlich aus alten, nicht mehr brauchbaren Sachen neue hochwertige Produkte zu basteln und die Bedeutung von Upcycling für die Umwelt und Gesellschaft auseinander und drehten zu diesem Thema tolle Filme, die ihr euch demnächst auf unserer Facebook-Seite anschauen könnt.

Wir starteten das Seminar am Freitag, 2. März, am späten Nachmittag mit dem Programmpunkt Sprachanimation, die von Lenka Nejedlá durchgeführt wurde und bei der manche Teilnehmer/-innen zum ersten Mal mit der Sprache des Nachbarlandes in Kontakt kamen. Deshalb beschränkte sie sich inhaltlich auf Themen wie: „Wer bin ich und wer bist du“, „Wie geht’s dir?“, „Nach links, nach rechts, Sprung…!“… Die Sprachanimation trug zu einer entspannten Atmosphäre während des Seminars bei, und motivierte unsere Teilnehmer/-innen in der Sprache ihres Nachbarlandes zu kommunizieren.

Nach der Sprachanimation stellten wir das reichhaltige und volle Programm vor und danach hatten Teilnehmer/-innen die Gelegenheit, ihre Erwartungen zu äußern. Die meisten waren mit dem Ziel gekommen, mit Deutsch oder Tschechisch in Kontakt zu treten, neue Leute kennenzulernen, Neues über das Thema Upcycling zu erfahren, kreative Videos zu drehen und dabei viel Spaß zu haben. Nach der Evaluationsrunde wurde offensichtlich, dass sich die Erwartungen der Teilnehmer/-innen erfüllten: „Meine Erwartungen wurden in jeder Hinsicht übertroffen! Am besten fand ich, dass man ohne Kenntnisse der jeweiligen Nachbarsprache kommen und gemeinsam, also in einem deutsch-tschechischen Team arbeiten konnte.“ (Aus einem Evaluationsbogen)

Nach einem launigen Grillabend im Schlosskeller begann der nächste Tag mit kreativer Arbeit in Kleingruppen: aus alten Zeitungen entstanden schöne Papiertaschen, aus nicht mehr tragbaren T-Shirts Blumentopfhalter und Beutel, aus Tetra Packs originelle Geldbeutel und Stifthüllen. Später drehte jede Gruppe ein Video – alternativ zur Entstehung der neuen Produkte, über die Wichtigkeit von Upcycling für die Umwelt und unsere Gesellschaft oder über die deutsch-tschechische Zusammenarbeit der anderen Gruppen. Abschließend erklärte Jürgen Riedl, Referent in der Jugendbildungsstätte Waldmünchen, wie man das Video schneidet – und damit waren alle bis spät abends beschäftigt.

Am Sonntag bekamen die Teilnehmer/-innen wertvolle Informationen über den Europäischen Freiwilligendienst, das Projekt „ahoj.info“ und über die Tätigkeit von Tandem. Dann endlich folgte die große Premiere, bei der die einzelnen Gruppen ihre Videos präsentierten. Eine Gruppe war so fleißig, dass sie sogar zwei Videos produzierte. Alle sechs Videos wurden mit viel Applaus bedacht.

Beschwingt vom Erfolg und vom gemeinsamen Erleben fiel das Abschiednehmen am Ende des Workshops entsprechend schwer – was folgendes Zitat unterstreicht: „Ich habe viele neue und tolle Menschen aus Tschechien und Deutschland kennengelernt.“ (Aus einem Evaluationsbogen), Kontakte wurden ausgetauscht und manche haben ausgemacht, dass sie sich bald wieder treffen.

Wir bedanken uns bei allen, die an unserem ahoj.info Seminar teilgenommen haben und freuen uns auf ein Wiedersehen mit euch!

Das Team ahoj.info

Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien Čeština Tschechisch Kultura Kultur Semináře Seminare News News Blog Blog