Výstava „Já, Evropan?“ v Praze

29. 5. 2013

Pracovní skupina Já, Evropan? Česko-německého fóra mládeže srdečně zve na druhou etapu své putovní výstavy „Já, Evropan?“.

 

Výstava se koná ve dnech 1.-2. června 2013 v pražské galerii „Meet Factory“. Slavnostně bude výstava zahájena v sobotu ve 14:00.

Skupina se rozhodla ptát se nejrůznějších Čechů a Němců (nejen) na jejich vztah k Evropě. Zajímalo ji, jak jejich zkušenosti z minulosti, cesty do zahraničí a mnohé další faktory formovaly jejich názory na Evropu. Teď by všem chtěli představit pestrou škálu současných českých a německých názorů na to, co vůbec Evropa je, co nám nabízí.

Návštěvníci výstavy budou mít také možnost diskutovat s dalším současnými i dřívějšími členy Česko-německého fóra mládeže.

Kde?
MEET FACTORY, Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

Kdy?
sobota 1. 6. 2013, 12:00 – 17:30
neděle 2. 6. 2013, 11:00 – 16:00

Více: www.cnfm.cz

Ausstellung „Ich, Europäer?“ in Prag

29. 5. 2013

Die Arbeitsgruppe Ich, Europäer? des Deutsch-tschechischen Jugendforums lädt zur zweiten Etappe ihrer Wanderausstellung „Ich, Europäer?“ ein.

 

Sie findet vom 1.-2. Juni 2013 in der Prager Gallery „Meet Factory“ statt. Die Ausstellung wird am Samstag um 14.00 Uhr feierlich eröffnet.

Die Gruppe hat sich entschlossen, die unterschiedlichsten Deutschen und Tschechen (nicht nur) nach ihrer Beziehung zu Europa zu befragen. Es hat sie interessiert, wie ihre Erfahrungen aus der Vergangenheit, die Auslandsaufenthalte und viele weitere Aspekte ihre Meinung über Europa geformt haben. Jetzt möchten sie allen einen bunten Ausschnitt aus den aktuellen deutschen und tschechischen Meinungen darüber vorstellen, was Europa überhaupt ist, was es uns bietet.

Es besteht auch die Möglichkeit, mit anderen aktuellen und früheren Mitgliedern des Deutsch-tschechischen Jugendforums zu diskutieren.

Wo?
MEET FACTORY, Ke Sklárně 3213/15, Prag

Wann?
Samstag 01.06.2013, 12.00 – 17.30 Uhr
Sonntag 02.06.2013, 11.00 – 16.00 Uhr

Mehr: www.cnfm.cz/websitesde

Studium Studium Čeština Tschechisch Kultura Kultur Blog Blog Stipendia Stipendien Němčina Deutsch News News Semináře Seminare Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement