VYPSÁNÍ VOLNÉHO MÍSTA

11. 1. 2013

Česko-německý fond budoucnosti hledá od 1. 2. 2013 referentku/referenta na plný úvazek (40 hodin týdně).

Činnost zahrnuje:
- zpracování a odborné posouzení projektových návrhů
- odborné poradenství žadatelům
- kontrolu provedení projektu a vyúčtování projektu
- administrativní podporu Česko-německého diskusního fóra

Předpokladem je mimo jiné:
- ukončené vysokoškolské studium
- znalosti němčiny na úrovni mateřského jazyka, velmi dobré znalosti českého jazyka - slovem i písmem
- velmi dobré znalosti historie a současných česko-německých vztahů, přehled v oblasti kultury a vědy v česko-německém kontextu, znalost aktivních organizací a institucí v oblasti česko-německých vztahů
- pracovní zkušenost se sektorem NNO, nebo jiné odpovídající zkušenosti
- velmi dobré znalosti MS Office (především MS Access), ochota zapracovat se do nových databázových aplikacích, zkušenosti se spravováním webových stránek
- spolehlivost, koncepční myšlení

Uzávěrka přihlášek je 15. ledna 2013

Kompletní informace a kontaktní adresu najdeš zde: http://www.fondbudoucnosti.cz/de/aktu
 

STELLENAUSSCHREIBUNG

11. 1. 2013

Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds sucht ab 1. 2. 2013  eine Referentin / einen Referenten für eine Vollzeitstelle (40 Stunden pro Woche).

Die Tätigkeit umfasst:
-    Bearbeitung und Begutachtung von Projektanträgen
-    sachkundige Beratung der Antragsteller
-    Kontrolle der Projektdurchführung und Projektabrechnung
-    administrative Unterstützung des Deutsch-Tschechischen Gesprächsforums

Deine Voraussetzungen sind unter anderem:
- ein abgeschlossenes Hochschulstudium
- muttersprachliche Deutschkenntnisse, sehr gute mündliche und schriftliche Tschechischkenntnisse
- sehr gute Kenntnisse der Geschichte und der gegenwärtigen deutsch-tschechischen Beziehungen, Überblick auf den Gebieten Kultur und Wissenschaft mit deutsch-tschechischem Bezug, Kenntnis der in den deutsch-tschechischen Beziehungen aktiven Organisationen und Institutionen
-    Berufserfahrung aus dem NGO-Sektor oder andere entsprechende Erfahrungen
-    sehr gute MS Office-Kenntnisse (insbesondere MS Access), Bereitschaft zur Einarbeitung in neue Datenbank-Applikationen, Erfahrungen mit der Pflege von Webseiten
-    Zuverlässigkeit, konzeptionelles Denken

Bewerbungsschluss ist der 15. Januar 2013

Die komplette Ausschreibung und Adresse findest du hier:
http://www.fondbudoucnosti.cz/de/aktu

Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Němčina Deutsch Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Cestování Reisen Stipendia Stipendien Semináře Seminare Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Blog Blog