Voda jako pojící element

8. 1. 2015

Das Regensburger Ballettpodium steht im Festjahr 2015 gemeinsam mit der Kompagnie von Ballet Studio Storm aus Pilsen auf der Bühne im Velodrom.

Die Verbundenheit zwischen Regensburg und der Kulturhauptstadt Pilsen 2015 zeigt sich beim gemeinsamen Tanzen nach Choreographien zu Musik von tschechischen Komponisten wie Smetana, Dvořák und Fucik.

Für den großen Auftritt im Festjahr selbst, der sowohl in Regensburg als auch Pilsen stattfinden wird, haben sich die Regensburger Ballettlehrer Sumiaty Widjaja und Angel Ureta etwas Besonderes ausgedacht: Mit Wasser als verbindendem Element tanzen die rund 100 Elevinnen nach berühmten Stücken wie Die Moldau oder Rusalka – eine Verneigung vor den großen Komponisten der tschechischen Nachbarn.

Folgerichtig trägt die große gemeinsame Gala am 22. Februar 2015 den tschechischen Titel Na vlnách Tanze.

Der Kartenverkauf an der Theaterkasse am Bismarckplatz beginnt Mitte Dezember. Weitere Informationen unter www.ballettpodium.de.

Wasser als verbindendes Element

8. 1. 2015

Řezenské Balletpodium se představí ve slavnostním roce 2015 společně s tanečníky ze studia Storm Ballet z Plzně na pódiu ve Velodromu.

Spojení mezi Řeznem a Evropským hlavním městem kultury 2015 Plzní se ukáže ve společném tanci při choreografiích na hudbu českých skladatelů jako Smetana, Dvořák a Fučík.

Pro své velké vystoupení v tomto slavnostním roce, které se koná v Řezně i v Plzni, si řezenští učitelé baletu Sumiaty Widjaja a Angel Ureta vymysleli něco zvláštního: S vodou jako pojícím elementem tančí okolo 100 žáků na známá díla jako Vltava nebo Rusalka – poklona velkým skladatelům českých sousedů.

Velké společné gala 22. února 2015 nese název Na vlnách Tanze.

Prodej lístků v pokladně divadla na Bismarckplatz začíná uprostřed prosince. Další informace naleznete na www.ballettpodium.de.

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Cestování Reisen Němčina Deutsch News News Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Čeština Tschechisch Blog Blog Semináře Seminare