Jaké vzdělávání potřebujeme?

22. 6. 2015
.

Závěrečná prezentace 8. období Česko-německého fóra mládeže

Kdy a kde:
26. června, 14:00, Regensburg

Česko-německé fórum mládeže se skládá z 30 mladých lidí ve věku 16-25 let. V pěti pracovních skupinách jsme poslední rok hledali odpověď na otázku zastřešujícího tématu „Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“

Program:
14:00
Začátek závěrečné prezentace 8. funkčního období Česko-německého fóra mládeže
zdravice zástupců města Regensburg a partnerů projektu

Interaktivní prezentace výsledků pracovních skupin:
Mittelškoly? Kein problém!
Motivation schafft Brücken :: Motivace boří překážky
Misch mit! :: Zapoj se!
1989-Möglichkeiten ohne Grenzen? :: 1989-Možnosti bez hranic?
Edu Art

17:00
Panelová diskuze - Motivace boří překážky
Jak můžeme společně podporovat motivaci ve škole? Po promítnutí vlastnoručně natočeného dokumentu budeme společně s odborníky na tuto otázku hledat odpovědi.

Další informace
Leták k akci

 

Welche Bildung brauchen wir?

22. 6. 2015
.

Abschlusspräsentation der 8. Amtszeit des Deutsch-tschechischen Jugendforums

Wann und wo:
Am 26. Juni, um 14:00, Regensburg

Das Deutsch-tschechische Jugendforum besteht aus 30 Jugendlichen im Alter von 16- 25 Jahren.
Unter dem Oberthema „Welche Bildung brauchen wir?“ haben wir uns in fünf Arbeitsgruppen zusammen gefunden und im letzen Jahr antworten auf diese Frage gesucht.

Programm:
14:00
Beginn der Abschlusspräsentation der 8. Amtszeit des Deutsch-tschechischen Jugendforums
mit Grussworten der Stadt Regensburg und der Partner des Projektes

Interaktive Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen:
Mittelškoly? Kein problém!
Motivation schafft Brücken :: Motivace boří překážky
Misch mit! :: Zapoj se!
1989-Möglichkeiten ohne Grenzen? :: 1989-Možnosti bez hranic?
Edu Art

17:00
Podiumsdiskussion - Motivation schafft Brücken
Wie kann man Motivation im Schulalltag gemeinsam gestalten? Mit einem selbst gedrehten Video als Einstieg sollen gemeinsam mit Experten Antworten auf die Frage gefunden werden.

Weitere Informationen
Flyer zur Veranstaltung

Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien Semináře Seminare News News Němčina Deutsch Blog Blog Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Cestování Reisen