Workshop Vzdělání hrou v Praze

12. 9. 2013

Goethe-Institut nabízí žákům ve věku 14-18 let možnost účasti na obohacujícím workshopu.Projekt „Wiki, město a škola ve střední a východní Evropě" existuje již od roku 2011 a je zaměřen na práci mladých lidí s interaktivními médii. Letos mají i žáci ze Slovenska, Slovinska, Polska, Estonska, Lotyšska, Litvy či Maďarska možnost se tohoto projektu zúčastnit. Jako účastník workshopu se seznámíš s wiki-stránkami, naučíš se je kriticky posuzovat a prakticky používat. Navíc se ještě dozvíš, jak pracovat s digitálními fotoaparáty a videokamerami nebo s programy sloužícími k následnému zpracování fotografií či videa. Mimo to se budeš důkladně zabývat jak efektivně pracovat s texty.

Pokud tě baví práce s interaktivními médii a chceš zažít interkulturní výměnu, je pro tebe tento workshop jako stvořený! Účast na projektu je zdarma, jedinou podmínkou je vyplnění přihlášky a doložení znalosti německého jazyka na úrovni B1. Po absolvování workshopu v Praze mají účastníci šanci přihlásit se na mezinárodní wiki-workshop v Berlíně.

Uzávěrka přihlášek: 25. září 2013

Kontakt: Susan.Zerwinsky@Prag.goethe.org

Přihláška

Workshop Bildung macht Schule in Prag

12. 9. 2013

Das Goethe-Institut bietet Schülern von 14 bis 18 Jahren die Möglichkeit, an einem bereichernden Workshop teilzunehmen.Das Projekt: „Wiki, Stadt und Schule in Mittelosteuropa" wurde 2011 gegründet. Es ermöglicht jungen Menschen den richtigen Umgang mit Medien. Als Schüler aus der Slowakei, Slowenien, Polen, Estland, Lettland, Litauen und Ungarn hast du dieses Jahr die Chance, an diesem Workshop teilzunehmen. Im Wiki-Workshop machst du dich mit Media-Wiki vertraut, lernst dieses kritisch zu betrachten und praktisch einzusetzen. Außerdem lernst du, wie man ein Foto und eine Videokamera einsetzen kann und die Bilder und Filme im Anschluss bearbeitet. Auch das richtige auseinandersetzen mit einem Text wird dir mit hilfreichen Tipps und Übungen beigebracht.

Dir macht der Umgang mit Medien Spaß? Du würdest gerne einen interkulturellen Austausch erleben? Dann ist dieses Projekt wie für dich gemacht! Der Workshop ist kostenlos, alles was du dafür noch brauchst sind Deutschkenntnisse auf dem Niveau-B1 und natürlich ein Anmeldeformular. Als Workshopsteilnehmer hast du anschließend die Möglichkeit, dich für den internationalen Wiki-Workshop in Berlin zu bewerben.

Anmeldeschluss: 25. Oktober 2013

Kontakt: Susan.Zerwinsky@Prag.goethe.org

Anmeldeformular

Němčina Deutsch News News Stipendia Stipendien Stáže & práce Praktikum & Arbeit Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Semináře Seminare Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Blog Blog Studium Studium Cestování Reisen