Zdraví vás nový tým ahoj.info!

1. 10. 2018

My tři, Tami, Julia a David, odteď jakožto dobrovolníci povedeme na rok projekt ahoj.info, který spadá pod koordinační centrum Tandem. Pro začátek se vám tedy krátce představíme.

Tami

Zdravím Vás všechny, jmenuji se Minh Tam, ale pro zjednodušení se mi říká Tami.  Než jsem začala dobrovolnou službu v Regensburgu, žila jsem v Chebu, kde jsem v květnu dokončila střední školu.  Následujících dvanáct měsíců strávím v sousední zemi a těším se na veškeré nové lidi, příležitosti, zkušenosti, ale také překážky, jež tu na mě čekají.

Věřím, že naše vzájemná spolupráce dobrovolníků bude mít  přínos nejen pro nás samotné, ale i pro ostatní.

Julia

Ahoj! Jmenuji se Julia, je mi 18 let a pocházím z Německa… přesněji řečeno z půvabného města Bamberg. Letos v červnu jsem odmaturovala a nyní patřím mezi nové členy Tandemu. Následující rok strávím v Plzni a už teď se těším na vzájemnou spolupráci s mými kolegy a taky na nové zkušenosti, které tu během roku nasbírám.

David

Hallo, jmenuji se David a pocházím z Brna (malebného města na Moravě, o kterém Pražáci s oblibou říkají, že je to jen obydlená zatáčka před Vídní). Sice jsem v týmu dobrovolníků nejstarší a jako jediný už mám vystudovanou vysokou, i tak se ale budu mít hodně co učit. Moje němčina je totiž zhruba na úrovni dvou a půl ročního batolete.

Dohromady máme v plánu spoustu věcí. Takže sledujte náš Facebook (stejně jako náš blog www.ahoj.info), abyste se o všem včas dověděli.

Das neue ahoj.info-Team grüßt euch!

1. 10. 2018


Wir drei, also Tami, Julia und David, wurden als neue Freiwillige ausgewählt. Im Rahmen des Freiwilligendiensts  sind wir ab jetzt für das Projekt ahoj.info von Tandem zuständig. Am Anfang möchten wir gern uns vorstellen, damit ihr euch ein Bild von uns machen können.

Tami

Hallo, ich heiße Minh Tam, aber damit es einfacher für euch ist, könnt ihr mich Tami nennen. Bevor ich nach Regensburg umgezogen bin, wohnte ich in Eger. Dort habe ich im Mai die Mittelschule beendet. Die folgenden 12 Monaten werde ich im Nachbarland verbringen und ich freue mich auf all die neuen Leute, Gelegenheiten, Erfahrungen, aber auch auf die Herausforderungen, die hier in Regensburg auf mich warten.

Ich glaube, dass unsere Zusammenarbeit nicht nur uns verschiedene Vorteile bringt, sondern auch euch und anderen.

Julia

Ahoj! Mein Name ist Julia, ich bin 18 Jahre alt und ich komme aus Deutschland…genauer genommen aus der schönen Stadt Bamberg. Dieses Jahr habe ich im Juni mein Abitur absolviert und bin nun eines der neuen Mitglieder bei Tandem. Das nächste Jahre werde ich also hier in Pilsen verbringen und ich freue mich jetzt schon auf die Zusammenarbeit mit meinen Kollegen, sowie auf die vielen Erfahrugen die ich hier hoffentlich sammeln werde.

David

Hallo, ich heiße David und ich komme aus Brünn (eine malerische Stadt, über die die Prager Leute mit Freude sagen, dass sie nur eine Umleitung vor Wien ist). Obwohl ich der älteste von den Freiwilligen des Projekts  ahoj.info bin, muss ich noch viele Sachen lernen. Mein Deutsch ist nämlich auf dem Niveau eines zweijährigen Kleinkindes.

Zusammen haben wir viele Sachen vor, deshalb verfolgt unsere Facebook Seite und unseren Blog www.ahoj.info, damit ihr alles Wichtige verfolgen könnt.

Semináře Seminare Blog Blog Kultura Kultur Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stáže & práce Praktikum & Arbeit Studium Studium Cestování Reisen Čeština Tschechisch News News Stipendia Stipendien Němčina Deutsch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement