Závěrečná prezentace Česko-německého fóra mládeže

24. 9. 2013

V pátek 13. září uzavřelo Česko-německé fórum mládeže závěrečnou prezentací své sedmé funkční období.Celá slavnostní událost umožnila intenzivní vhled do aktivní spolupráce mezi českou a německou mládeží a jejich nasazení, které si neklade žádné hranice. Fórum mládeže – česko-německá diskuzní a projektová platforma, umožňuje rozvíjet česko-německý dialog a snaží se ho rok od roku co nejvíce prohlubovat. O tom se ostatně mohli přesvědčit i hosté, kteří na závěrečnou prezentaci dorazili.

Akce se odehrála ve slavnostní atmosféře Císařského sálu Muzea města Ústí nad Labem a na hosty čekal bohatý program. A členové Tandemu (Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže) byli samozřejmě při tom!

Po úvodních milých projevech partnerů a patrona Fóra čekal už na hosty trh projektů, na kterém členové různých pracovních skupin prezentovali výsledky celoročního snažení. Všechny projekty se vztahovaly k zastřešujícímu tématu, kterým byl „Udržitelný rozvoj – udržitelná Evropa“. Každá pracovní skupina se s tématem vypořádala po svém a tak vzniklo během roku pět projektů: Ekonomie, Tábor, Německo – Česko, Já Evropan? a Czech In! Při prezentacích se hosté mohli dovědět, jaké problémy projekty provázely, co členové v počátcích projektu chtěli dosáhnout a čeho nakonec dosáhli. Trpělivě zodpovídali dotazy hostů a bylo znát nadšení, s jakým na projektech celý rok pracovali.

Po trhu projektů následovala pódiová diskuze, při které se účastníci zabývali především otázkou: Jak motivovat mládež k česko-německé spolupráci?

Pokud právě TY máš nápady, které by mohly obohatit česko-německý dialog, přihlaš se do příštího Fóra, které začíná v březnu 2014. Právě díky tobě se může stát příští závěrečná prezentace stejně tak zajímavá a inspirující jako ta letošní!

Abschlusspräsentation des Deutsch-tschechischen Jugendforums

24. 9. 2013

Mit einer Abschlusspräsentation hat das Deutsch-Tschechische Jugendforum am 13. September 2013 seine 7. Amtszeit erfolgreich abgeschlossen.Die Verantsaltung ermöglichte einen tieferen Einblick in die aktive Zusammenarbeit deutscher und tschechischer Jugendlichen und deren grenzüberschreitendes Engagement. Das Jugendforum – der deutsch-tschechischen Diskussions- und Projektplattform, ermöglicht es, den deutsch-tschechische Dialog Jahr für Jahr noch mehr auszubauen und zu vertiefen. Davon konnten sich die Gäste der Veranstaltung überzeugen.

In feierlicher Atmosphäre, im Kaisersaal des Stadtmuseums Ústí nad Labem, wartete auf die Besucher ein tolles Programm. Anwesend waren unter anderem auch Mitglieder von Tandem (Koordinierungszentrum für den deutsch-tschechischen Jugendaustausch).

Zu Beginn der Veranstaltung wurden die Teilnehmer herzlich, von mehreren Partnern und Schirmherren des Jugendforums begrüßt. Im Anschluss präsentierten verschiedene Arbeitsgruppen spannende und interessante Ergebnisse und Projekte ihres ganzjährigen Schaffens. Hauptthema aller Arbeitsgrupppen die daran beteiligt waren: „Nachhaltige Entwicklung - nachhaltiges Europa". Jede Gruppe setzte sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema auseinander. So entstanden folgende fünf Projekte: Wirtschaft, Camp, Deutschland- Tschechien, Ich Europäer? und Czech In! In ausführlichen Präsentationen schilderten die Vertretern der Arbeitsgruppen welche Schwierigkeiten sie beim Durchführen ihres Vorhabens begleitet haben, was sie von Anfang an erreichen wollten und was sie letzten Endes erreicht haben. Sie beantworteten außerdem fleißig die vielen und umfassenden Fragen der Gäste. Es war deutlich zu erkennen, mit welch einer Begeisterung die Projektteilnehmer an ihren verschiedenen Projekten das Jahr über gearbeitet haben.

Nach dem Markt der Projekte folgte eine Podiumsdiskussion, in welcher sich die Teinehmer vor allem mit der Frage befasst haben: Wie kann man Jugendliche für die deutsch-tschechische Zusammenarbeit motivieren?

Wenn DU genau dazu ein paar tolle Ideen hast, dann bewerbe dich für das nächste Jugendforum im März 2014! Dank deiner Mithilfe könnte so die nächste Abschlusspräsentation des Jugendforums genauso inspirierend und interessant werden wie die Diesjährige...

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Kultura Kultur Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Stipendia Stipendien News News Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Čeština Tschechisch Studium Studium Němčina Deutsch