Kontaktujte nás

Česko-německý internetový portál pro mládež www.ahoj.info je projektem Tandemu – Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže. V rámci Evropské dobrovolné služby se o portál starají mladí lidé z Česka a Německa, kteří jsou v Tandemu Plzeň a Regensburg rok aktivní jako dobrovolníci.

ahoj.info informuje mladé lidi česky o Německu a německy o Česku.

Na ahoj.info najdete informace o mobilitě, jazyku a aktuality z česko-německého světa.

V roce 2017/2018 se o ahoj.info starají dobrovolníci Daniela Kodýdková, Adéla Horáková und Paul Schneider.

E-mail:
Daniela – daniela@ahoj.info
Adéla –  adela@ahoj.info
Paul – paul@ahoj.info

Telefon:
+420 377 634 758 (Plzeň)
+49 941 58557 16 (Regensburg)

Kontakt

Das deutsch-tschechische Jugendportal www.ahoj.info ist ein Projekt von Tandem – Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch. Im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes (EVS) betreuen das Portal junge Leute, die als Freiwillige ein Jahr bei Tandem Regensburg und Tandem Pilsen tätig sind.

ahoj.info informiert junge Menschen auf Deutsch über Tschechien und auf Tschechisch über Deutschland.

Auf ahoj.info findet ihr Infos über Mobilität, Sprache und Aktuelles aus der deutsch-tschechischen Welt.

Im Jahr 2017/2018, sind Daniela Kodýdková, Adéla Horáková und Paul Schneider für euch und ahoj.info zuständig.

E-mail:
Daniela – daniela@ahoj.info
Adéla –  adela@ahoj.info
Paul – paul@ahoj.info

Telefon:
+49 941 58557 16 (Regensburg)
+420 377 634 758 (Pilsen)

Blog Blog Čeština Tschechisch Kultura Kultur Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Cestování Reisen Semináře Seminare Němčina Deutsch News News