Co je Evropská dobrovolná služba

Co je Evropská dobrovolná služba
Jak to funguje
Peníze a pojištění
Jak najdu dobrovolnické místo

Co je Evropská dobrovolná služba

Evropská dobrovolná služba nabízí mladým lidem mezi 17 a 30 lety možnost se na dva až 12 měsíců zúčastnit dobrovolnického projektu v jiné zemi, než ve které žijí. Nabídka projektů je velmi pestrá – zastoupeny jsou nejrůznější oblasti, ve kterých dobrovolník může pracovat. Evropská dobrovolná služba je pro dobrovolníka zdarma. Dobrovolníkovi je z grantu Evropské unie hrazeno ubytování, strava, pojištění a kapesné.

Evropská dobrovolná služba je součástí programu Evropské unie Erasmus+ (2014–2020).

Kdo se může zúčastnit

Mladí lidé mezi 17 a 30 lety, kteří legálně pobývají v Evropské unii, Islandu, Lichtenštejnsku, Norsku, Turecku, Makedonii nebo Švýcarsku* nebo v některé z dalších partnerských zemí programu.

*patrně až od 2015

Na jak dlouho mohu vyjet?

Jednotlivci mohou vycestovat na 2 až 12 měsíců. Mladí lidé s omezenými příležitostmi a skupiny deseti a více dobrovolníků na 2 týdny až 12 měsíců.

Jaké druhy projektů existují?

Nabídka je velmi pestrá. Časté jsou projekty v oblasti práce s dětmi a mládeží, seniory, postiženými lidmi nebo lidmi se sociálním a kulturním znevýhodněním, projekty v oblasti umění, kultury, vzdělávání, médií, volnočasových aktivit nebo ochrany životního prostředí.

Odkazy

www.naerasmusplus.cz/…

Pokračovat na Jak to funguje

Was ist der Europäische Freiwilligendienst

Was ist der Europäische Freiwilligendienst
Wie funktioniert es
Geld und Versicherung
Die Suche einer Freiwilligenstelle

Was ist der Europäische Freiwilligendienst

Mit dem Europäischen Freiwilligendienst können junge Menschen als Freiwillige an einem gemeinnützigen Projekt in einem anderen Land der Europäischen Union, in Island, Liechtenstein, Norwegen, der Türkei, Schweiz*, Mazedonien oder in einem der weiteren Partnerländer teilnehmen. Es gibt ein sehr vielfaltiges Angebot an Projekten und Einsatzbereichen. Der Europäische Freiwilligendienst ist für die Freiwilligen nicht mit Kosten verbunden, aus dem EU-Förderbetrag wird ihnen Unterkunft, Verpflegung, Krankenversicherung und ein Taschengeld gezahlt.

* wahrscheinlich erst ab 2015

Der Europäische Freiwilligendienst ist ein Teil des Programms der Europäischen Union Erasmus+ (2014–2020).

Wer kann teilnehmen?

Junge Menschen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren, welche in der Vergangenheit noch keinen Europäischen Freiwilligendienst absolviert haben und ihren rechtmäßigen Wohnsitz in der EU, in Island, Liechtenstein, Norwegen, der Türkei, Schweiz, Mazedonien oder in einem der weiteren Partnerländer haben.

Für wie lange kann ich teilnehmen?

Der Freiwilligendienst dauert 2 bis 12 Monate. Bei Gruppen mit mindestens 10 Freiwilligen und bei jungen Menschen mit erhöhtem Förderbedarf kann der Freiwilligendienst 2 Wochen bis 12 Monate dauern.

Welche Arten von Projekten gibt es?

Das Angebot an Projekten ist sehr vielfältig.  Es gibt Projekte im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, der Arbeit mit Senioren, Menschen mit Behinderung oder sozialer bzw. kultureller Benachteiligung, im künstlerischen oder kulturellen Bereich, oder im Umweltschutz und in der Freizeitgestaltung.

Links

www.jugend-in-aktion.de

Weiter zu Wie funktioniert es

Němčina Deutsch Čeština Tschechisch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview News News Kultura Kultur Stáže & práce Praktikum & Arbeit Blog Blog Cestování Reisen Semináře Seminare Stipendia Stipendien Studium Studium Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement