Co je Evropský sbor solidarity

Co je Evropský sbor solidarity
Jak to funguje
Peníze a pojištění
Jak najdu dobrovolnické místo

Co je Evropský sbor solidarity?

Evropský sbor solidarity (dále jen ESS) nahrazuje končící program Evropská dobrovolná služba, který byl součástí programu Evropské unie Erasmus+ (2014-2020). Cílem ESS je nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným, podílet se na řešení společenských problémů a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. Díky tomu získají cenné zkušenosti inspirující k dalšímu rozvoji a osobnímu růstu. 

Evropský sbor solidarity nabízí možnosti ve více oblastech:

Na této webové stránce se budeme dále věnovat jen oblasti dobrovolnických projektů.

Kdo se může zúčastnit

Účastnit se mohou mladí lidé ve věku 18 - 30 let z členských států EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Makedonie, Turecka a zemí sousedících s EU. Musí být zaregistrovaní do Databáze Evropského sboru solidarity, aby se mohli účastnit aktivit a projektů ESS. 

Na jak dlouho mohu vyjet?

Jednotlivci mohou vycestovat na 2 až 12 měsíců. U mladých lidí s omezenými příležitostmi může dobrovolná služba trvat 2 týdny až 12 měsíců.

Jaké druhy projektů existují?

Nabídka je velmi pestrá. Časté jsou projekty v oblasti práce s dětmi a mládeží, seniory, postiženými lidmi nebo lidmi se sociálním a kulturním znevýhodněním, projekty v oblasti umění, kultury, vzdělávání, médií, volnočasových aktivit nebo ochrany životního prostředí.

Odkazy

Evropský sbor solidarity

Pokračovat na Jak to funguje

Was ist das Europäische Solidaritätskorps

Was ist das Europäische Solidaritätskorps
Wie funktioniert es
Geld und Versicherung
Die Suche einer Freiwilligenstelle

Was ist das Europäische Solidaritätskorps?

Der Europäische Freiwilligendienst hat geendet und wurde durch ein neues Programm des Europäischen Solidaritätskorps (weiter nur ESK) ersetzt. Mit ESK können sich junge Menschen als Freiwillige für ein soziales und vielfältiges Europa engagieren. Es gibt ein sehr vielfaltiges Angebot an Projekten und Einsatzbereichen. Dank dieser Gelegenheit kannst du wertvolle Erfahrungen gewinnen, die dich zur weiteren Entwicklung und zum persönlichen Wachstum inspirieren können.

Das Europäische Solidaritätskorps bietet mehrere Möglichkeiten in folgenden Bereichen:

Auf dieser Webseite widmen wir uns weiter nur dem Bereich der Freiwilligenprojekte.

Wer kann teilnehmen?

Teilnahme ist für junge Menschen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren möglich, die ihren rechtmäßigen Wohnsitz in der EU, in Island, Liechtenstein, Norwegen, der Türkei, Schweiz, Mazedonien oder in einem der weiteren Partnerländer haben. Die Interessenten müssen sich in die Datenbank des ESK registrieren, damit sie sich in Kontakt mit Organisationen setzen können.

Für wie lange kann ich teilnehmen?

Der Freiwilligendienst dauert 2 bis 12 Monate. Bei jungen Menschen mit erhöhtem Förderbedarf kann der Freiwilligendienst 2 Wochen bis 12 Monate dauern.

Welche Arten von Projekten gibt es?

Das Angebot an Projekten ist sehr vielfältig.  Es gibt Projekte im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, der Arbeit mit Senioren, Menschen mit Behinderung oder sozialer bzw. kultureller Benachteiligung, im künstlerischen oder kulturellen Bereich, oder im Umweltschutz und in der Freizeitgestaltung.

Links

Europäisches Solidaritätskorps

Weiter zu Wie funktioniert es

News News Cestování Reisen Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Semináře Seminare Kultura Kultur Blog Blog Stipendia Stipendien Studium Studium Němčina Deutsch Ahoj.info interview Ahoj.info Interview