Jak to funguje

Co je Evropská dobrovolná služba
Jak to funguje
Peníze a pojištění
Jak najdu dobrovolnické místo

Jak Evropská dobrovolná služba funguje?

Začněme nejlépe příkladem. Dobrovolník žijící v Česku se rozhodne pro dobrovolnický projekt v Německu. Dobrovolnický projekt v Německu realizuje německá hostitelská organizace. Do Německa dobrovolníka musí vyslat česká vysílající organizace.

Vysílající organizace dobrovolníkovi poskytne prvotní informace a pomáhá při hledání projektu v zahraničí. Později zajišťuje přípravu dobrovolníka, přebírá administrativu spojenou s vysláním a udržuje s dobrovolníkem v zahraničí kontakt.

Hostitelská organizace realizuje konkrétní dobrovolnický projekt, kde dobrovolník pracuje. Vždy se jedná o projekt a organizaci v jiné zemi, než ve které dobrovolník žije.

České vysílající i zahraniční hostitelské organizace nalezneš v celoevropské databázi
europa.eu/youth/evs_database

V každé evropské zemi koordinuje Evropskou dobrovolnou službu národní agentura programu Erasmus+. Ta je jednak grantovou agenturou – schvaluje a přiděluje peníze na jednotlivé dobrovolnické projekty, jednak akredituje hostitelské a vysílající organizace a zajišťuje podporu a školící aktivity pro organizace i dobrovolníky.
www.dzs.cz

Dobrovolník může nejprve oslovit českou vysílající organizaci a pak společně s ní hledat projekt v zahraničí.

Vysílající nebo hostitelská organizace následně podá žádost o grant na pokrytí nákladů dobrovolné služby k národní agentuře ve své zemi. Žádosti se běžně podávají k některé ze tří uzávěrek v roce (v roce 2017: 2. února, 26. dubna nebo 4. října). Pokud je žádost národní agenturou schválena, je přidělen grant a dobrovolná služba může začít (nejdříve ale 3 měsíce po dané uzávěrce, ke které byla žádost podána). Dobrovolník, vysílající organizace a hostitelská organizace následně mezi sebou uzavírají smlouvu o dobrovolné službě, ve které jsou upravena práva a povinnosti organizací i dobrovolníka, začátek a konec dobrovolné služby, jak bude dobrovolník ubytován, jak mu bude hrazena strava apod. Před odjezdem se dobrovolník zdarma účastní předodjezdového školení pro dobrovolníky pořádaného českou národní agenturou.

Jak často dobrovolník pracuje?

Pracovní doba dobrovolníka je 30 až 38 hodin týdně. Dobrovolník má nárok na dva dny dovolené za každý měsíc služby.

Pokračovat na Peníze a pojištění

Wie funktioniert es

Was ist der Europäische Freiwilligendienst
Wie funktioniert es
Geld und Versicherung
Die Suche einer Freiwilligenstelle

Wie funktioniert der Europäische Freiwilligendienst?

Fangen wir mit einem Beispiele an: Du lebst in Deutschland und möchtest als Freiwillige/-r nach Tschechien gehen und dort in einem Projekt arbeiten. Dieses Projekt wird dann von einer tschechischen Aufnahmeorganisation organisiert. Deine Ausreise erfolgt wiederum über eine deutsche Entsendeorganisation.

Eine Entsendeorganisation hilft dem/der Freiwilligen bei der Suche nach einem Projekt im Ausland. Sie organisiert die Vorbereitung vor der Ausreise und entsendet ihn/sie ins Ausland.

Eine Aufnahmeorganisation bietet das konkrete Projekt, in welchem der/die Freiwillige seinen/ihren Freiwilligendienst absolviert. Die Aufnahmeorganisation befindet sich immer in einem anderen Land als dem eigenen.
Die Organisationen, die am Europäischen Freiwilligendienst beteiligt sind, werden in jedem Land von einer Nationalagentur des Programms Erasmus+ akkreditiert. Alle akkreditierten Organisationen findet man in einer On-Line-Datenbank unter
europa.eu/youth/evs_database

Die letzten Beteiligten sind die Nationalagenturen des Programmes Erasmus+. Diese sind in jedem Land dafür zuständig die Aufnahme- und Entsendeorganisationen zu akkreditieren, sie vergeben die Förderung an die Freiwilligenprojekte und organisieren in manchen Ländern auch die Begleitseminare für die Freiwilligen.
www.jugendfuereuropa.de

Was läuft ab, wenn sich eine Entsendeorganisation, eine Aufnahmeorganisation und eine/ein Freiwillige/-r an einem Projekt geeinigt haben? Eine der Organisationen stellt den Förderungsantrag auf die Bezuschussung des Freiwilligenprojektes bei der Nationalagentur ihres Landes. Dabei gibt es drei Termine pro Jahr zu denen man Anträge einreichen kann (im Jahr 2017: 2. Februar, 26. April und 4. Oktober). Wird das Projekt bewilligt, kann der/die Freiwillige frühestens drei Monate nach dem Antragsstichtag seinen Dienst antreten. Im Folgenden werden die Arbeitsbereiche und Aufgaben des Freiwilligen zwischen der Entsendeorganisation und Aufnahmeorganisation in einem Freiwilligenvertrag festgehalten. In diesem sind auch die Rechte und Pflichten, die Art der Unterkunft und Verpflegung sowie der Beginn und das Ende des Freiwilligendienstes genau festgelegt.

Wie lange arbeiten Freiwillige?

Die Arbeitszeit beträgt 30 bis 38 Stunden pro Woche. Die Freiwilligen haben ein Anrecht auf zwei Urlaubstage pro Monat (neben den Wochenenden).

Weiter zu Geld und Versicherung

News News Semináře Seminare Studium Studium Blog Blog Stáže & práce Praktikum & Arbeit Stipendia Stipendien Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Kultura Kultur Čeština Tschechisch Němčina Deutsch Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement