Peníze a pojištění

Co je Evropská dobrovolná služba
Jak to funguje
Peníze a pojištění
Jak najdu dobrovolnické místo

Co je mi hrazeno

Dobrovolná služba je hrazena z grantu poskytovaného z programu Evropské unie Erasmus+. Dobrovolníkovi je z grantu hrazeno paušálním příspěvkem cestovné za jednu cestu do místa dobrovolné služby a jednu cestu zpět, ubytování, strava, zpravidla jazykový kurz a měsíční kapesné. Výše kapesného se různí podle zemí. Kapesné nepodléhá zdanění ani jiným srážkám.

Co musím platit já

Evropská dobrovolná služba je pro dobrovolníka zdarma. Není hrazen žádný účastnický poplatek nebo poplatek za zprostředkování. Kapesné je vypočteno tak, aby pokrylo základní potřeby.

Pojištění

Dobrovolníci jsou pojištěni v rámci skupinového pojištění, které za ně uzavírá Evropská komise s pojišťovnou CIGNA. Pojištění kryje náklady spojené s léčebnými výlohami po celou dobu trvání služby, a to celosvětově. Pokud dobrovolná služba bude trvat více než šest měsíců, může se dle české právní úpravy dobrovolník odhlásit od systému zdravotního pojištění v Česku. Pojištění pro dobrovolníky sjednává zpravidla vysílající organizace dobrovolníka před jeho odjezdem na dobrovolnou službu. Dobrovolník získává v rámci skupinového pojištění také pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a životní pojištění. Podrobné informace nalezneš v průvodci pojištěním dobrovolníka.

U lékaře nebo ve zdravotnickém zařízení je zpravidla nutné lékařskou péči nejprve uhradit (platí do určité výše), pojišťovna následně náklady proplatí na základě zaslaného dokladu (faktury, účtenky).

Pokud současně zůstáváš pojištěncem české zdravotní pojišťovny (např. pokud nepřestáváš být studentem), můžeš současně v zahraničí používat i český Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC – European Health Insurance Card). Na základě předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění máš na území jiného členského státu nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Ve státech EU/EHP máš s Evropským průkazem zdravotního pojištění nárok na stejné podmínky pro čerpání zdravotní péče jako místní občan v rámci povinného zdravotního pojištění (týká se např. i spoluúčasti pacientů). Skupinové pojištění CIGNA v takových případech zůstává jako doplňkové nebo druhé pojištění a dobrovolník může mezi oběma možnostmi vždy volit. Evropský průkaz zdravotního pojištění zpravidla nabízí snadnější používání, skupinové pojištění CIGNA má zase obsáhlejší pojistné krytí.

V rámci EDS není hrazeno sociální pojištění. Pokud není plátcem pojistného stát nebo dobrovolník si nechce hradit minimální pojistné sám, může platby vysadit, přičemž se doba dobrovolné služby nezapočítává k pozdějšímu nároku na důchod.

Pokračovat na Jak najdu dobrovolnické místo

Geld und Versicherung

Was ist der Europäische Freiwilligendienst
Wie funktioniert es
Geld und Versicherung
Die Suche einer Freiwilligenstelle

Was bekomme ich bezahlt?

Der Freiwilligendienst wird mit einer Förderung aus dem EU-Programm Erasmus+ bezuschusst. Es werden Unterkunft, Verpflegung, in. der Regel ein Sprachkurs, Krankenversicherung und Haftpflichtversicherung und ein monatliches Taschengeld gezahlt oder gestellt. Die Freiwilligen bekommen eine Reisekostenpauschale für eine Reise zum Einsatzort und eine Rückreise.

Was muss ich selbst bezahlen?

Der Europäische Freiwilligendienst ist für die Freiwilligen kostenlos. Es gibt keine Teilnehmer- oder Vermittlungsgebühren. Das Taschengeld ist so berechnet, dass die Grundbedürfnisse gedeckt werden.

Kindergeldanspruch

Anspruch auf Kindergeld besteht während der Ableistung eines Europäischen Freiwilligendienstes bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres.
http://www.arbeitsagentur.de/zentral…

Versicherungen

Freiwillige werden in einer für die EFD-Freiwilligen vorgesehenen Gruppenversicherung von der Versicherungsgesellschaft CIGNA versichert. Diese beinhaltet eine Kranken- und Unfallversicherung, eine Lebensversicherung und eine Privathaftpflichtversicherung. Medizinische Leistungen müssen wie bei Privatpatienten bis zu einem Betrag direkt bezahlt werden und werden von der CIGNA im Nachhinein anhand der eingereichten Rechnungen rückerstattet. Genauere Infos findest du im Leitfaden für Freiwillige.

Junge Menschen bis 25 Jahre sind in Deutschland bei der Ableistung eines anerkannten Freiwilligendienstes familienversichert (§ 10 Abs. 2 SGB V). Im Rahmen der Familienversicherung können Freiwillige europaweit medizinische Leistungen erhalten, die sich während des Aufenthalts auf dem Gebiet eines EU-Mitgliedstaates als medizinisch notwendig erweisen. Dem/der Freiwilligen genügt dazu eine gültige Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC – European Health Insurance Card).

Ratschläge für Freiwillige mit Europäischer Krankenversicherungskarte in Tschechien

Die CIGNA-Freiwilligenversicherung bleibt in solchen Fällen als Zusatzversicherung bestehen und der/die Freiwillige muss zunächst die Erstattung durch die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) beantragen, bevor er/sie einen Rückerstattungsantrag bei der CIGNA-Freiwilligenversicherung einreicht.

Freiwillige über 25 Jahre mit einer gesetzlichen Krankenversicherung sollten mit ihrer Krankenkasse abklären, ob es für sie günstiger ist, das Versicherungsverhältnis zu beenden und später neu zu schließen, oder für die Zeit des Auslandsaufenthaltes eine Anwartschaftsversicherung zu zahlen.

Weiter zu Die Suche einer Freiwilligenstelle

Němčina Deutsch Cestování Reisen Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Kultura Kultur Semináře Seminare News News Stipendia Stipendien Studium Studium Stáže & práce Praktikum & Arbeit Čeština Tschechisch Blog Blog Ahoj.info interview Ahoj.info Interview