Projekt Ahoj.info

Dobrovolnictví v Německu: Projekt Ahoj.info

Jeden německý dobrovolník (dobrovolnice) v české kanceláři a dva čeští dobrovolníci v německé společně v tříčlenném přeshraničním týmu jednak spravují dvojjazyčný česko-německý internetový portál pro mládež, jednak připravují a realizují dva nebo tři vícedenní tematické vzdělávací semináře pro mladé lidi, doplněné případně o kratší jedno- až dvoudenní česko-německé výměny mládeže. Jako plnohodnotní členové týmů obou Koordinačních center česko-německých výměn mládeže se dobrovolníci dále účastní veškerých pracovních porad a dalších aktivit v oblasti mezinárodní práce s mládeží.

Dobrovolníci na internetovém portálu www.ahoj.info zveřejňují informace pro mladé lidi o aktuálním dění v česko-německém prostoru, informují o akcích a vzdělávacích aktivitách a o mobilitách. Na stránce publikují rozhovory s osobnostmi a píší vlastní blog.

Dobrovolníci během dobrovolné služby obvykle organizují dva, někdy tři vzdělávací semináře. Semináře jsou vždy zaměřeny na určité česko-německé nebo interkulturní téma, které si dobrovolníci sami volí na podzimním společném plánovacím zasedání obou Koordinačních center. Semináře trvají zpravidla tři dny a účastní se jich vždy cca 10 účastníků z Česka a 10 z Německa ve věku 16 až 26 let. První vlastní seminář mohou dobrovolníci uspořádat v centru pro vzdělávání mládeže Jugendbildungsstätte Waldmünchen (www.jugendbildungsstaette.org), kde je možné využít připravenou seminární modulovou aktivitu zaměřenou na mediální pedagogiku. První seminář je tak pro dobrovolníky z hlediska přípravy méně náročný. Druhý seminář a případné další aktivity pak již realizují samostatně od počáteční koncepce, zajištění programu, organizační záležitosti až po evaluaci. Dobrovolníci se naučí komplexně zrealizovat vzdělávací aktivity v oblasti mezinárodní práce s mládeží.

Doplněním seminářů jsou jednodenní aktivity, například výměny v podobě cyklovýletu v pohraničí nebo návštěvy muzejní výstavy, nebo například pořádání koncertu české mládežnické hudební skupiny v klubu pro mládež v Regensburgu.

Kromě tohoto souboru činností, který dobrovolníci řídí i realizují za naší podpory, ale přesto samostatně, nahlédnou dobrovolníci také do fungování Koordinačních center česko-německých výměn mládeže obecně. Účastní se veškerých pracovních porad, doprovázejí kolegy na jejich semináře pro pracovníky s mládeží nebo učitele a účastní se jako plnohodnotní členové týmu všech dalších aktivit.

Rámcové podmínky

Dobrovolná služba v Regensburgu (Německo) probíhá jako Evropská dobrovolná služba v rámci programu EU Erasmus+. Z unijního grantu je dobrovolníkům hrazeno měsíční kapesné a stravné a je jim poskytnuto ubytování. Dobrovolná služba začíná každý rok v září a končí po 12 měsících v srpnu následujícího roku. Týdenní pracovní doba je 35 hodin. Jazykový kurz je počítán do pracovní doby. Dobrovolník má nárok na dva dny dovolené měsíčně. Pracovní doba je klouzavá se základní pracovní dobou cca od 9 do 16 hodin. Dobrovolníkovi / dobrovolnici je měsíčně vypláceno kapesné ve výši 152 EUR a je vypláceno stravné. Je ubytován(a) v samostatném pokoji v zařízeném bytě (Wohngemeinschaft). Kancelář Tandemu se nachází v centru města a je dobře dosažitelná na kole nebo městskou hromadnou dopravou.

Výhodou uchazeče / uchazečky je

- zájem o práci s mládeží a o česko-německou spolupráci
- zájem o on-line-žurnalistiku
- podmínkou je věk mezi 18 a 30 lety a bydliště v Česku (pro místo v Regensburgu) nebo Německu (pro místo v Plzni)

Přihláška

zašlete krátký průvodní dopis, strukturovaný životopis a motivační dpis v němčině nebo angličtině
uzávěrka pro zasílání přihlášek: 03.05.2019
Aktuální vypsání
 

Kontaktní osoby

Koordinační centrum v Plzni – kontakty
Koordinační centrum v Regensburgu – kontakty

Zpět k přehledu

Projekt Ahoj.info

Freiwilligendienst in Tschechien: Projekt Ahoj.info

Die Freiwilligen betreuen gemeinsam das deutsch-tschechische Jugendportal ahoj.info. Ihre Aufgabe ist es, das Portal mit aktuellen Veranstaltungstipps, anstehenden Seminaren und Informationen zu den verschiedenen Rubriken für junge Menschen auf dem neusten Stand zu halten. Als vollwertige Mitglieder der Teams der beiden Koordinierungszentren beteiligen sie sich des Weiteren an vielen Tandem-Aktivitäten. Es stehen ihnen auch finanzielle Mittel zur Verfügung, um selbst aktiv zu werden. Bereits regelmäßig werden so von den Freiwilligen zwei eigene Seminare zu einem Thema ihrer Wahl organisiert. In der Vergangenheit haben schon einige Freiwillige tolle Ideen umgesetzt.

Der Freiwilligendienst wird als Europäischer Freiwilligendienst im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ durchgeführt. Den Freiwilligen werden aus EU-Fördermitteln monatlich ein Taschengeld und Verpflegungskosten ausgezahlt und es wird ihnen eine Unterkunft zur Verfügung gestellt. Der Freiwilligendienst beginnt jeweils im September und endet nach zwölf Monaten im August des folgenden Jahres.

Rahmenbedingungen

Die Dauer des Aufenthalts in Pilsen (Tschechien) ist 12 Monate vom 1. September bis 31. August. Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt 35 Stunden. Die Arbeitszeit ist gleitend mit einer Kernzeit von etwa 9 bis 15 Uhr. Der/die Freiwillige erhält monatlich Taschengeld in Höhe von umgerechnet 152 EUR und Verpflegungsgeld. Der/die Freiwillige bewohnt ein Einzelzimmer in einer Zweizimmerwohngemeinschaft im Studentenwohnheim der Westböhmischen Universität. Das Tandem-Büro befindet sich eine Straßenbahnhaltestelle entfernt in der Altstadt.

Von Vorteil für den/die Bewerber/-in sind

- Interesse für Jugendarbeit und für deutsch-tschechische Zusammenarbeit
- Interesse für Online-Journalistik
- Bedingung sind Wohnsitz in Deutschland (für die Freiwilligenstelle in Pilsen) und ein Alter zwischen 18 und 30 Jahren

Bewerbung

formlose Bewerbung mit Lebenslauf und Motivationsschreiben
Bewerbungsschluss: 20.03.2019
Aktuelle Stellenausschreibung

Ansprechpartner

Koordinierungszentrum in Pilsen – Kontakte
Koordinierungszentrum in Regensburg – Kontakte


Zurück zur Übersicht

Stáže & práce Praktikum & Arbeit Němčina Deutsch Cestování Reisen Stipendia Stipendien Dobrovolnictví Freiwilliges Engagement Studium Studium Ahoj.info interview Ahoj.info Interview Čeština Tschechisch Kultura Kultur Blog Blog News News Semináře Seminare