PhotoJam 2014 Du fotografierst gerne? Du wolltest schon immer mal Pilsen kennenlernen? Dann komm zum PhotoJam 2014!
PhotoJam 2014 Fotíš rád? Chtěl jsi už mnohokrát poznat Plzeň? Tak přijď na PhotoJam 2014! 
Cestovní stipendia nadace Schwarzkopf Chtěl/a bys blíže poznat své evropské sousední země a zabývat se současně aktuálním politickým a kulturním vývojem danýnch lokalit ? A pokud bys na tyto plány uvítala finanční podporu, tak věz, že je to možné.
Reisestipendien der Schwarzkopf-Stiftung Du möchtest deine europäischen Nachbarländer erkunden und dich dabei auch mit aktuellen politischen und kulturellen Entwicklungen auseinandersetzen? Du könntest eine finanzielle Unterstützung für dieses Vorhaben gebrauchen?
„25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs“ beim CeBB Anlässlich des Jubiläums "25 Jahre Fall des Eisernen Vorhangs" lädt das Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) zu einer Ausstellungseröffnung und anschließenden Diskussionsrunde am Donnerstag, den 23.10.14 um 18 Uhr ein.
„25 let od pádu železné opony“ v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) U příležitosti výročí "25 let od pádu železné opony" zve Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) na vícedílnou kulturní akci s následnou diskuzí, která se koná ve čtvrtek 23. 10. 2014 od 18 hodin.
Koncert a fimový večer k 25. výročí sametové revoluce Jaroslav Hutka patří společně s Karlem Krylem a Jaromírem Nohavicou k legendárním československým/českým písničkářům
Konzert- und Filmabend in Regensburg zu 25 Jahren Samtene Revolution Jaroslav Hutka gehört neben Karel Kryl und Jaromír Nohavica zu den drei legendären tschechoslowakischen/tschechischen Liedermachern
Jazzband gesucht! Für eine deutsch-tschechische Jazzbegegnung suchen wir Jugendbands.
Hledá se jazzová formace! Hledáme české a německé mladé hudební formace.
Diskriminace: otevři oči! Podpora projektů o vyloučení ze společnosti tehdy – a nyní Program EUROPEANS FOR PEACE podporuje mezinárodní projekty pro mládež a školy
Diskriminierung: Augen auf! Förderung für Projekte über Ausgrenzungen damals – und heute Im Programm EUROPEANS FOR PEACE werden internationale Jugend- und Schulprojekte gefördert
Spinne(r)-Geschichten oder Erste Tage in Regensburg Als ich mich auf die Reise nach Regensburg machte, war ich voller Erwartungen, was mir dieses Jahr bringen würde.
Pavouci nosí štěstí aneb první dny v Regensburgu Když jsem se vydala na cestu z domu do Regensburgu, byla jsem plná očekávání, co nám tento rok přinese.
14. Týden českého filmu v Mnichově Máš rád české filmy a chtěl bys je slyšet taky v německém znění? Pak je tady právě pro tebe 14. Týden českého filmu v Mnichově.
14. Tschechische Filmwoche in München Magst du tschechische Filme? Möchtest du tschechische Kultur erleben? Dann ist die 14. Tschechische Filmwoche in München genau das Richtige für dich.
Den Nachbarn besser verstehen Wie können Deutsche und Tschechen sich besser verstehen? Eine Möglichkeit ist, sich Wissen über die kulturelle Unterschiede und Gemeinsamkeiten anzueignen.
Lépe porozumět sousedovi Jak si mohou Němci a Češi lépe porozumět? Jedou možností je uvědomit si, co mají jejich kultury rozdílného a společného.
Pozvánka k projektu “GENE-ETHICS” Hledají se němečtí účastníci ve věku 16-23 let pro projekt “GENE-ETHICS”.
Einladung zum Projekt “GENE-ETHICS” Für das Projekt “GENE-ETHICS” werden deutsche Teilnehmer zwischen 16 und 23 Jahren gesucht.
Praktikum im Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) Das CeBB bietet Studierenden und Absolventen ein abwechslungsreiches Praktikum in einem jungen Team mit hoher Eigenverantwortung in einem grenzüberschreitenden Kulturprojekt.
Centrum Bavaria Bohemia (CeBB) hledá praktikanty CeBB nabízí studentům placenou, nestereotypní a zpravidla tříměsíční stáž v mladém kolektivu a možnost pracovat na zajímavém přeshraničním projektu.
„Jak to je?“ „Pivo mi chutná.“ V Plzni bydlím už týden a až tady jsem přišla na to, že je šílené přestěhovat se do země, kde nerozumíte ani slovo a už vůbec nedokážete sami něco říct.
„Und, wie isses?“ „Das Bier schmeckt.“ Eineinhalb Wochen wohne ich jetzt in Pilsen, und dass es ein wenig wahnsinnig ist, für ein Jahr in ein Land zu ziehen, dessen Sprache man weder verstehen noch sprechen kann, auf die Idee bin ich erst hier gekommen.
Neue Freiwillige bei ahoj.info Heyho ihr alle! Ein neues ahoj.info-Team begrüßt euch! Wir freuen uns schon sehr auf das Jahr 2014/2015, in dem wir euch über Neuigkeiten aus der deutsch-tschechischen Welt informieren werden.
Noví dobrovolníci u ahoj.info Heyho všichni! Zdraví vás nový ahoj.info tým!:) Už teď se moc těšíme na rok 2014/15, ve kterém vás budeme informovat o novinkách z česko-německého prostředí.
„Jaké vzdělá(vá)ní potřebujeme?“ Tímto tématem se bude zabývat Česko-německé fórum mládeže během svého osmého funkčního období.
„Welche Bildung brauchen wir?“ Mit diesem Thema beschäftigt sich das Deutsch-Tschechische Jugendforum auf seinem zweiten Plenartreffen während der achten Amtszeit 2013/2014.
Wir suchen jungen Rapper! Wir suchen eine/n jungen tschechische/n Rapper/in oder Hip Hopper/in bis 27 Jahre aus dem Kreis Karlsbad oder Pilsen, der/die Lust hätte, seine/ihre "Kunst" am Freitag, den 10.10. im JuZ Muenchberg vorzuführen.
Hledáme mladého rapera! Hledáme mladého rapera/hip hop-tanečníka (či tanečnici) do 27 let z Plzeňského nebo Karlovarského kraje, který by měl chuť předvést svoje umění v pátek, 10. října v klubu mládeže v Münchbergu.
urbanEx – kočovníci urbanizovaného prostoru a času Divadelní spolek čojč tě zve na divadelní koláž urbanEx, jejíž jednotlivé scény zachycují vztah člověka a urbanizovaného prostoru, v němž žije.
urbanEx – Stadtnomaden auf Zeit Zur Theater-Collage urbanEx über die Beziehungen zwischen dem Menschen und seiner urbanisierten Umgebung lädt das Theaternetzwerk čojč ein.